Kereső (archív tartalom)

Például 03/29/2023
Például 03/29/2023
Dátum Sajtó Ügytípus Ügyek Cím
2018. május 10. Sajtóközlemények, hírek - Mikor felelős a munkáltató a munkavállalónak okozott egészségkárosodásért? – sajtó-háttérbeszélgetés
2018. május 8. A Kúria a médiában - Darák Péter a Kúria választási döntéseiről
2018. május 8. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Kúriai döntés a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész egyoldalú csökkentését is érintő ügyben
2018. május 8. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek A munkaidő-beosztás módosítását a felek megállapodása alapján a 97. § (5) bekezdésében foglalt indokok és az ott meghatározott határidő vonatkozásában az Mt. 135. § rendelkezései nem zárják ki. Ez azonban nem jelenti a megállapodás „korlátlanságát”
2018. május 7. Sajtóközlemények, hírek - Reklámjogi kérdések a Pázmány Egyetem nemzetközi konferenciáján
2018. május 7. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek A vám és adó folyószámlák 2016. évi integrációja nem változtatta meg az Uniós csatlakozás előtt keletkezett, de már elévült vámjogi túlfizetés összegének elszámolhatóságát
2018. április 27. Sajtóközlemények, hírek - „Szabadság és felelősség” a jogalkotás és a jogalkalmazás tükrében
2018. április 27. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Tájékoztató a felperes kormánytisztviselői jogviszonyát méltatlanság címén felmentéssel megszüntető munkáltatói intézkedés jogellenessége megállapítása tárgyú döntésről, Mfv.II.10.504/2017/3
2018. április 27. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Tájékoztató a véleménynyilvánítás elfojtása miatti nem vagyoni kártérítés megfizetése iránti munkaügyi perről a Kúria Mfv.II.10.609/2017/4. számú ügyében
2018. április 26. Sajtóközlemények, hírek - Könyvtárszakmai együttműködési megállapodás született az Alkotmánybíróság és a Kúria között
2018. április 25. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Tájékoztató felmondás jogellenessége tárgyában született döntésről a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.285/2017. számú ügyben
2018. április 25. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése tárgyában hozott döntésről a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.170/2017. számú ügyben
2018. április 20. Kollégiumok hírei Büntető ügyek Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.857/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról
2018. április 20. Kollégiumok hírei Büntető ügyek Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.562/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról
2018. április 19. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Tájékoztató a személyhez fűződő jog megsértésének megállapítása és jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt indult ügyben hozott döntéséről, Pfv.IV.20.966/2017.
2018. április 18. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Tájékoztató azonnali hatályú felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.289/2017. számú ügyről
2018. április 18. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Ha az építésügyi hatósági engedély az építési tevékenység megkezdésének feltételéül szabja kiviteli tervek benyújtását, akkor kiviteli tervek hiányában nem lehet szó a jóhiszeműen szerzett jog gyakorlásáról
2018. április 18. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek Tájékoztató rendkívüli felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.299/2017. számú ügyrőlben
2018. április 18. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek A felülvizsgálati eljárásban nem mellőzhető a törvényesen beszerzett és értékelt igazságügyi szakértői vélemény
2018. április 18. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.348/2017. számú ügyről

Oldalak