Például 07/10/2020
Például 07/10/2020

Dr. Darák Péter, Dr. Kónya István és Dr. Orosz Árpád a JeMA tudományos konferenciáján

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke részt vett, és felszólalt 2012. április 18-án a Jogesetek Magyarázata (JeMA) c. lap tudományos konferenciáján, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán "A bírói jog térnyerése a magyar jogrendben - a "precedensek" szerepe a magyar joggyakorlatban" címmel rendeztek.

Tájékoztató a Kúria Pfv.II.20.982/2011. számú ügyében hozott határozatról

Az 1998-ban indult perben az I.r. felperesi kft. ügyvezetője, a II.r. felperes élettársi közös vagyon megosztása címén érvényesített igényt az alperessel szemben, az utóbbi körben az alperes a II. r. felperessel szemben viszontkeresettel élt. Az 1990-1995 között fennállott élettársi kapcsolatból eredően a II. r. felperes és az alperes között között több lakó-, üdülő-, illetve üzlethelyiség ingatlan közös tulajdonának megszüntetése, két ingatlan eladásából származó vételár megosztása és kölcsönösen előterjesztett használati díjak tekintetében volt vita.

Tájékoztató a Kúria Gfv.30.307/2011. számú ügyben hozott határozatáról

Az I. alperesi részvénytársaság tőkeemelése folytán az I. r. felperest megilletett 3765 db. az I. r. alperesi részvénytársaságban levő 10.000 Ft névértékű, dematerializált törzsrészvény, az I. r. felperest a fenti részvények tulajdonosának az I. r. alperes elismerte. A fenti mennyiségű törzsrészvény jóváírása azonban még sem történt meg az I. r. felperes értékpapírszámláján, mert a többek között az I. r. felperes és az I. r. alperes között létrejött szindikátusi szerződés szerinti elszámolás folytán az I. r. alperes azt állapította meg, hogy meghatározott mennyiségű részvények az I. r.

Tájékoztató a Kúria Gfv.IX.30.275/2011.számú ügyében hozott határozatáról

A fogyasztónak minősülő felperes keresetében a felek között 2007. október 16-án megkötött hitel és zálogszerződés egyes rendelkezései részleges érvénytelenségének megállapítását kérte részben a hivatkozott rendelkezések jóerkölcsbe ütközése miatt részben arra hivatkozva, hogy azok tisztességtelen kikötést tartalmaznak.
Az alperes a kereset elutasítását kérte. A perben eljárt elsőfokú bíróság keresetet elutasító ítéletét a másodfokú bíróság helybenhagyta.

Oldalak