Például 06/16/2019
Például 06/16/2019

Kártérítés megfizetése iránt a Gfv.X. 30.353/2011. számú ügyben a Kúria 2012. május 31. napján kihirdetett határozata (Energy Capital Energiakereskedő Zrt. - MAVIR)

A villamos energia áthozatalát biztosító szerződés nem teremt arra jogcímet, hogy a vevő olyan energia áthozatalához szükséges engedély kiadását (kódokat) is követelje, amelyre a megállapodás nem  terjedt ki. Ha a vevő többlet energiát vásárol, azt, a saját kockázatára  teszi. Ha a rendszerirányítónak nincs megállapodása a másik rendszerirányítóval arra nézve, hogy milyen mennyiségű energia áthozatali jog illeti meg az egyes energiakereskedőket, a rendszerirányító akkor jár el helyesen, ha a jogosultságokat akció tartásával osztja szét, illetve állapítja meg. (Ptk. 198.§, 2007.

Egyszemélyes társaság egyedüli tagja felelősségének megállapítása iránt a Gfv.X. 30.082/2012. számú ügyben a Kúria 2012. május 21. napján kihirdetett határozata (Halker - MNV Zrt.)

Ha a korlátolt felelősségű társaság egyedüli tagja, saját gazdasági érdekeit társasága érdekei elé helyezve, annak terhére hátrányos üzletpolitikát folytat, és az, ennek következtében felszámolás alá kerül, a társaság ki nem egyenlített tartozásaiért a felszámolási eljárás befejezése után felelősséggel tartozik. A hátrányos üzletpolitika azzal is megvalósítható, hogy a társaság veszteségeinek rendezése, vagy a társaság megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg. (1991. évi  XLIX. tv. 63.§ (2) bekezdése, 2006. évi IV.tv. 54.§ (2) bekezdése)

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.127/2012/9. számú csődeljárás tárgyában hozott határozatáról

Az adós csődeljárásában az elsőfokú bíróság több hitelező kifogását elbírálta, egyebek mellett a B.L. Zrt. hitelező kifogását is, melyet arra hivatkozva utasított el, hogy azt a hitelező idő előtt nyújtotta be. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) szabályai szerint a csődeljárásban elbírált kifogás ellen külön fellebbezésnek nincs helye.

Az elsőfokú bíróság az adós és a hitelezők között létrejött egyezséget jóváhagyta és a csődeljárást befejezetté nyilvánította.

Dr. Darák Péter felszólalása a XIX. Tolna megyei Jogásznapon

A Magyar Jogász Egylet Tolna megyei szervezete XIX. alkalommal tartotta 2012. június 1-jén a hagyományos jogásznapi rendezvényét, amelyen a Kúria elnöke, Dr. Darák Péter tartott előadást.

„Változások a felsőbíráskodásban” címmel az elnök átfogó képet adott a Kúriára vonatkozó sarkalatos törvényi előírásokról, a Kúria új hatásköreiről, így a normakontroll funkcióról. Előadásában Dr. Darák Péter ismertette a törvénynél alacsonyabb szintű jogszabályok feletti közigazgatási bírói normakontroll németországi gyakorlatát.

Oldalak