Például 06/16/2019
Például 06/16/2019

Alaptörvény – bírói igazságszolgáltatás (Konferencia a Kúria Dísztermében)

“Alaptörvény – bírói igazságszolgáltatás” címmel kerül megrendezésre a Kúrián az a konferencia, amelyen a felkért előadók arra tesznek kísérletet, hogy bemutassák az Alaptörvény alkalmazásának lehetséges módjait, érzékeltessék az Alaptörvény hatását a bírósági szervezetre, és az ítélkezésre. Ezért az elméleti megközelítések mellett, különös hangsúlyt helyeznek majd az Alaptörvény gyakorlati  hatásaira, előnyeire és esetleges buktatóira is.

Tájékoztató a Kúria a felperesnek- a Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. és társa ellen szerződés érvénytelenségének megállapítására irányuló perében hozott elvi határozatáról

Egy közjegyzői okiratba foglaltan három szerződés megkötésére került sor. A szerződésben egyrészt az I. és a II. r. alperes között kölcsönszerződés megkötésére került sor, másrészt a II. r. alperes által felvett kölcsön fedezeteként jelzálogjog alapítására került sor a felperes ingatlana terhére, valamint az I. r. alperes vételi jogot kötött ki a felperes ingatlanára.

Tájékoztató a Kúria 2012. június 12. napján meghozott, a CIB Bank Zrt. felperesnek az EX-LEX Kft „f.a.” és társa alperesek ellen kártérítés megfizetése iránt a Gfv.IX. 30.128/2012. számú ügyben hozott határozatáról

A tényállás szerint a II.r. alperes 2007. július 3-án ajánlattételi felhívást tett közzé a magyar intervenciós készletből származó gabona belső piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról. Az A.  Kft. 27.948,01 tonna kukoricára vételi ajánlatot nyújtott be, melyet a közigazgatási hatóságként eljáró II.r. alperes határozatával elfogadott. Felhívta az A. Kft-t, az áru ellenértékét bankszámlájára 2007. szeptember 14-éig utalja át. Miután az A. Kft.

Oldalak