Például 07/23/2019
Például 07/23/2019

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.900/2011. számú ügyben hozott határozatáról

A közel tizenöt éve folyamatban volt per iratainak tanulmányozása mellett a többször megismételt közigazgatási eljárás iratanyagát volt szükséges tanulmányozni annak eldöntéséhez, hogy a borsodivánkai Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezetből 1992. december 10-én a csoportos kiválást bejelentő ún. „négyesi gazdák” százötven fős csoportja a vagyonkiadás során megszerezte-e a kivett alrészleteken lévő földterületeket a rajta lévő felépítményekkel együtt.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.20.593/2011/5. számú határozatáról

A perben nem álló adós ellen az alperes adóhatóság végrehajtást folytat. A felperes 2 millió forintot utalt át az adós pénzintézeti számlájára, amely összeget a pénzforgalmi szolgáltató – az adós elleni végrehajtási eljárásban, hatósági átutalási megbízás alapján – átutalt az alperesnek.

A felperes végrehajtási igénykeresetet terjesztett elő, kérte továbbá az alperes kötelezését a részére átutalt összeg visszafizetésére.

Dr. Darák Péter találkozója a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnökével

Dr. Darák Péter a Kúria elnöke 2012. július 17-én Győrött munkaebéden látta vendégül Stefan Harabint a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnökét. A találkozó volt a két elnök közötti első személyes kapcsolatfelvétel. A találkozón részt vett Peter Weiss, a Szlovák Köztársaság budapesti nagykövete is.

Oldalak