Például 04/22/2019
Például 04/22/2019

Tájékoztató a Lehet Más a Politika párt népszavazás "aláírásgyűjtési maraton" ügyében

A Kúria ügykiosztási rend szerint soron következő tanácsa 2012. március 28. napján végzésével elbírálta a Lehet Más a Politika párt bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét, melyet az Országos Választási Bizottság 41/2012. számú határozata ellen nyújtott be.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1279/2011/5. számú ítélete kapcsán

Az  Esztergomi  Városi  Bíróság  2.B.240/2010/9.  számú ítélete,  valamint  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Bíróság 1.Bf.8/2011/7. számú végzése ellen a terhelt védője által benyújtott felülvizsgálati indítványt elbírálva a Kúria a megtámadott  határozatokat  megváltoztatta,  és  a  terhelt terhére  megállapított  bűncselekményt  enyhébben  –  a  Btk.

Tájékoztató a Kúria a 2012. március 14-én, tárgyaláson kívül, a Kfv.I.35.347/2011/4. ítéletében elvi jelentőségű jogkérdésekben való döntéséről

A Magyar Államkincstár határozatával a felperes részére 70.356.261 Ft többlettámogatást  állapított  meg,  a  Magyar  Köztársaság 2007.  évi költségvetéséről szóló, 2006. évi CXXVII. törvény alapján igényelt normatív hozzájárulás címén.

A felperes keresetében, majd felülvizsgálati kérelmében is arra hivatkozott, hogy az alperes az eredetileg fennálló esedékességi időponthoz képest, később, csak bíróság ítélet hatására teljesített, ezért a késedelembe esés miatt a Ptk. 301. § / 1/, /2/ bekezdése, valamint a 232. § /2/ bekezdése alapján kamatot köteles fizetni.

Oldalak