Például 06/16/2019
Például 06/16/2019

A Kúria elvi jelentőségű döntése értelmében felszámoló általi értékesítéssel, pályázat keretében történt vagyonszerzés esetén is jogosult az állami adóhatóság az ingatlanvagyon forgalmi értékének (a vételártól eltérő) megállapítására

A Pp. 3.§-ának /1/-/2/ bekezdései szerint a bíróság a polgári ügyek körében felmerült jogvitát erre irányuló kérelem esetén bírálja el. Ilyen kérelmet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - csak a vitában érdekelt fél terjeszthet elő. A bíróság - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a felek által előterjesztett kérelmekhez és jognyilatkozatokhoz kötve van. A bíróság a fél által előadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem alakszerű megjelölésük, hanem tartalmuk szerint veszi figyelembe.

A Kúria elvi döntése értelmében jövedéki eljárásban a bor eredetét, származását, beazonosítását a jövedéki engedélyes kereskedőnek igazolnia kell

(Kfv.V. 35.002/2012/7.)
 
Jövedéki termék a bor, a törvény rendelkezéseit a jövedéki termékek után fizetendő adóra, a jövedéki termékek előállítására és forgalmazására, továbbá a jövedéki ügyekre alkalmazni kell /Jöt. 3.§ /1/ bekezdés, /2/ bekezdés d.) pont/.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VI.20.742/2012. számú vadkár megtérítése iránt indult perben hozott határozatáról

A vadkár megtérítése iránti perekben jogbizonytalanságot okozó ellentétes tartalmú ítéleti döntésekre tekintettel a Kúria arra az álláspontra helyezkedett, hogy a vadászatra jogosult köteles a keletkezett vadkár megtérítésére akkor is, ha az gyepként, kaszálóként, illetve legelőként hasznosított, szántó művelési ágú ingatlanon következett be.

Oldalak