Például 04/19/2019
Például 04/19/2019

Rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei

Különösen munkaigényes, a Kúria M.I. tanácsa által 2012. december 17-én megtartott tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.905/2011. számú ügyről.

A felperes a keresetében a munkáltatói rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítását, és az ehhez fűződő jogkövetkezmények alkalmazását kérte.

A megismételt eljárást követően a munkaügyi bíróság ítéletével a keresetet elutasította és a felperest perköltség viselésére kötelezte.

Tájékoztató a Kúria elvi állásfoglalásáról ingó értékesítés üzletszerűségének megítéléséről

(Kfv.I.35.721/2011/6.)

Az ingóértékesítés üzletszerűségének megítélésekor  a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 58. §. /8/ bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is ha az adóalany nem teljesítette a jogszabályban rögzített bejelentési kötelezettségét. Ennek elmulasztásával nem helyezheti magát kedvezőbb pozícióba, mint a jogszabályt követő adózók.

Rövid tényállás:

A Kúria állást foglalt arról, hogy Törvényi felhatalmazás hiányában nem létesít perindítási jogot az, hogy a különböző ügyfeleket milyen jogi alapon sújtja felügyeleti bírsággal a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (alperes) J-IV/B-70/2009 számú határozatában megállapította, hogy a Pénztár (felperes)  jogszabálysértéseket követett el, mert az Igazgatótanács (IT) volt elnökének közgyűlési jóváhagyás nélkül teljesített kifizetést, a  fedezeti tartalék terhére ,  a befektetési szabályokat be nem tartva eszközölt részvényvásárlásokat, a szolgáltatói díjkifizetéseket bizonylatokkal nem megfelelően támasztotta alá,  és a működési alapot szabálytalanul használta fel.

Oldalak