Például 04/19/2019
Például 04/19/2019

2012.II.G.1.65. sajtóközlemény

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara Elnöke a Kúria Elnökének címzett, 2012. szeptember 6-ai keltezésű levelében  jelezte, hogy eltérő az eljáró bíróságok gyakorlata az idegen pénznemben meghatározott pénzkövetelésről kiállított közjegyzői okiratok végrehajtási záradékkal való ellátása tekintetében. A vitatott jogkérdés lényege az volt, hogy - ha a közjegyzői okirat idegen pénznemben határozza meg a pénzkövetelést - milyen módon (forintban vagy devizában) kell meghatározni a végrehajtási záradékban a végrehajtandó követelést.

"Piacszabályozás és jogorvoslat" - Dr. Kovács András kúriai bíró könyvének bemutatása a Kúrián

M E G H Í V Ó

A Kúria és a HVG-ORAC kiadó tisztelettel meghívja Önt
dr. Kovács András mb. tanácselnök „Piacszabályozás és jogorvoslat” című monográfiája bemutatójára, amelyet
2012. december 12-én 14 órakor tartunk a Kúria I. emeleti tanácstermében (100-as terem).

Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.299/2012/12. számú kiemelt jelentőségű ügyben hozott határozatáról

A felperes a választottbírósági ítélet érvénytelenítését kérte több érvénytelenítési okot megjelölve [1994.évi LXXI törvény (Vbt) 55.§ (1) bek. c.) d.) e.) pont, (2) bek. b.) pont]. Az első fokú bíróság jogerős ítéletében a keresetet elutasította, mert úgy ítélte meg, hogy a keresetben megjelölt érvénytelenítési okok megvalósulása nem állapítható meg.

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Oldalak