A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói

A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján az ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít.

Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazhatósága kölcsönszerződéseknél
A Menekültügyi Joggyakorlat-elemző Csoport összefoglaló véleménye
A Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportjának a személyi jövedelemadó megállapítása során alkalmazott becslési eljárással kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata eredményéről készített
A vád törvényességének vizsgálata elnevezésű joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye
Az Európai Unió jogának alkalmazása: az előzetes döntéshozatali eljárások kezdeményezésének tapasztalatai elnevezésű joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye
A közigazgatási perjog joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye
A "Határozatszerkesztés" vizsgálata
Az új Mt. hatályba lépésének hatása a munkajogi joggyakorlatra
Az Idegenrendészeti Joggyakorlat-elemző Csoport összefoglaló véleménye

Oldalak