A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói

A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján az ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít.

A kisajátítási perek gyakorlata
Védői jogok a bírósági eljárásban
A „Közigazgatási bírságok” vizsgálati tárgykörben a Kúrián felállított joggyakorlat-elemző csoport által készített összefoglaló vélemény
A felmondások és azonnali hatályú felmondások gyakorlata
"A szakértői bizonyítás a bírósági eljárásban" tárgykörű Joggyakorlat-elemző csoport
A „párhuzamosan” megindított szerződés érvénytelenségének megállapítása és végrehajtás megszüntetése (korlátozása) iránti perek egyes anyagi- és eljárásjogi kérdéseivel foglalkozó joggyakorlat-elemző csoport tevékenységéről
Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazhatósága kölcsönszerződéseknél
A Menekültügyi Joggyakorlat-elemző Csoport összefoglaló véleménye
A Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportjának a személyi jövedelemadó megállapítása során alkalmazott becslési eljárással kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata eredményéről készített

Oldalak