A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói

A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján az ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít.

A vád törvényességének vizsgálata elnevezésű joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye
Az Európai Unió jogának alkalmazása: az előzetes döntéshozatali eljárások kezdeményezésének tapasztalatai elnevezésű joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye
A közigazgatási perjog joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye
A "Határozatszerkesztés" vizsgálata
A perorvoslati bíróságok hatályon kívül helyezési gyakorlata
Az új Mt. hatályba lépésének hatása a munkajogi joggyakorlatra
Az Idegenrendészeti Joggyakorlat-elemző Csoport összefoglaló véleménye
A jogellenesen Magyarországra hozott gyermekek visszavitelével kapcsolatos eljárások vizsgálatára létrehozott joggyakorlat elemző csoport összefoglaló véleménye
A megváltozott munkaképességű személyek társadalombiztosítási ellátásairól szóló rendelkezések alkalmazásakor az országos joggyakorlat-elemzés során felmerült kérdésekről készült összefoglaló jelentés
A bíróságok hatályon kívül helyezési gyakorlatának elemzése - Büntető ügyek 2012. - Összefoglaló vélemény

Oldalak