A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói

A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján az ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít.

2017. június 19.

A társasházi jogvitákkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlat

2017. május 25.

Az Alaptörvény követelményeinek érvényesülése a bírósági ítélkezésben

2017. március 30.

„A közbeszerzésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat” vizsgálati tárgykörre felállított Joggyakorlat-elemző Csoport által készített összefoglaló vélemény

2017. február 14.

Gyülekezési jog joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

2017. február 6.

A felszámoló jogállása a Cstv. 51. §-ában meghatározott kifogás alapján indult eljárásban” tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

2017. február 6.

„A vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni felelőssége” tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

2016. október 3.

Az Ingatlan-nyilvántartási joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

2016. június 6.

A munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei

2016. június 6.

Az általános forgalmi adó levonhatóságával összefüggő perek gyakorlata

2016. május 10.

Szabálysértési ügyek bírói gyakorlata

Oldalak