A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói

A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján az ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít.

Összefoglaló vélemény a rokontartás szabályaival kapcsolatos ítélkezési gyakorlatról
A választási és népszavazási eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat
A munkáltató egészségkárosodásért fennálló kártérítési felelősségének egyes kérdései
Összefoglaló vélemény - Az ítéleti bizonyosság elméleti és gyakorlati kérdései
A joggal való visszaélés tilalmának ítélkezési gyakorlata
Összefoglaló a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekkel kapcsolatos joggyakorlat vizsgálatáról
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatos munkaügyi bírósági gyakorlat - összefoglaló vélemény
A társasházi jogvitákkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlat
Az Alaptörvény követelményeinek érvényesülése a bírósági ítélkezésben
„A közbeszerzésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat” vizsgálati tárgykörre felállított Joggyakorlat-elemző Csoport által készített összefoglaló vélemény

Oldalak