Az új Ptk. joggyakorlatát figyelő jogegységi csoportok

Dr. Darák Péter, a Kúria Elnöke kezdeményezésére jöttek létre az új Ptk. bírói gyakorlatának alakulását figyelemmel kísérő jogegységi csoportok, amelyek az ország bíráiból a szervezeti keretektől függetlenül kialakított, önkéntes, kizárólag szakmai érdeklődésen alapuló szakmai közösségek. A jogegységi csoportok működésének célja az új kódex adott jogterületein a felmerülő jogalkalmazási, jogértelmezési problémák feltárása, megvitatása, és szükséghez képest a felvetett jogalkalmazási kérdés megfelelő szakmai fórumhoz való továbbítása. A jogegységi csoportok 2016-ban kezdték meg munkájukat, az összlétszám jelenleg 91 fő. Az új Ptk. könyveihez igazodóan kialakított öt csoportban a kommunikáció virtuálisan - az interneten a Novell Vibe csoportmunka támogató szoftver használatával - folyik. A jogegységi csoportok szakmai munkáját dr. Kovács Zsuzsanna, a Kúria bírája fogja össze. A csoportokban a technikai, szervezési feladatokat a csoportfelelősök látják el: dr. Puskás Péter kúriai bíró, dr. Gelencsér Dániel főtanácsadó, dr. Pomeisl András főtanácsadó. A csoportok munkáját egy-egy Kúrián ítélkező bíró, mint szakmai felelős is segíti. Az elmúlt idők tapasztalatai alapján egyértelmű igény merült fel a csoportokba beosztott bírók részéről arra, hogy az új Ptk. alkalmazása során felmerült egy-egy jogalkalmazási kérdést személyesen, kötetlen szakmai rendezvény keretében is megvitassák. Ennek nyomán hagyományosan, évente legalább egy alkalommal a Kúrián megrendezett szakmai tanácskozás keretében vitatnak meg konkrét jogalkalmazási kérdéseket a jogegységi csoportok érintett jogterület iránt érdeklődő bírói.

Emlékeztetető az új Ptk. jogegységi csoportok 2019. október 11. napján tartott szakmai konzultációjáról

Emlékeztetető az új Ptk. jogegységi csoportok 2018. október 5. napján tartott szakmai konzultációjáról

Emlékeztetető az új Ptk. jogegységi csoportok 2017. november 10. napján tartott szakmai konzultációjáról

Emlékeztetető az új Ptk. jogegységi csoportok 2017. február 17. napján tartott szakmai konzultációjáról