Az új Ptk. joggyakorlatát figyelő jogegységi csoportok

Dr. Darák Péter, a Kúria Elnöke kezdeményezésére jöttek létre az új Ptk. bírói gyakorlatának alakulását figyelemmel kísérő jogegységi csoportok, amelyek az ország bíráiból a szervezeti keretektől függetlenül kialakított, önkéntes, kizárólag szakmai érdeklődésen alapuló szakmai közösségek. A jogegységi csoportok működésének célja az új kódex adott jogterületein a felmerülő jogalkalmazási, jogértelmezési problémák feltárása, megvitatása, és szükséghez képest a felvetett jogalkalmazási kérdés megfelelő szakmai fórumhoz való továbbítása. A jogegységi csoportok 2016-ban kezdték meg munkájukat, az összlétszám jelenleg 91 fő. Az új Ptk. könyveihez igazodóan kialakított öt csoportban a kommunikáció virtuálisan - az interneten a Novell Vibe csoportmunka támogató szoftver használatával - folyik. A jogegységi csoportok szakmai munkáját dr. Kovács Zsuzsanna, a Kúria bírája fogja össze. A csoportokban a technikai, szervezési feladatokat a csoportfelelősök látják el: dr. Puskás Péter kúriai bíró, dr. Gelencsér Dániel főtanácsadó, dr. Pomeisl András főtanácsadó. A csoportok munkáját egy-egy Kúrián ítélkező bíró, mint szakmai felelős is segíti. Az elmúlt idők tapasztalatai alapján egyértelmű igény merült fel a csoportokba beosztott bírók részéről arra, hogy az új Ptk. alkalmazása során felmerült egy-egy jogalkalmazási kérdést személyesen, kötetlen szakmai rendezvény keretében is megvitassák. Ennek nyomán hagyományosan, évente legalább egy alkalommal a Kúrián megrendezett szakmai tanácskozás keretében vitatnak meg konkrét jogalkalmazási kérdéseket a jogegységi csoportok érintett jogterület iránt érdeklődő bírói.

2019. október 11.

Emlékeztetető az új Ptk. jogegységi csoportok 2019. október 11. napján tartott szakmai konzultációjáról