A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói

A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján az ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít.

„Az előkészítő ülés gyakorlata, különös tekintettel a beismerés feltételeire”
„Az alperes hatóság védekezésének terjedelme közigazgatási perekben”
„Az online térben elkövetett személyiségi jogsértések”
„A gondnoksági perek gyakorlata”
„Közhiteles nyilvántartások közhitelessége”
"Az Alaptörvény 28. cikkének alkalmazása a gyakorlatban"
„A Nemzetközi Magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény bírói gyakorlata"
„Az emberkereskedelem értelmezésével kapcsolatos bírói gyakorlat vizsgálata”
„A gyógyulási (túlélési) esély csökkenésével (elvesztésével) kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata”
„Az atipikus foglalkoztatási formák bírói gyakorlata”