A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói

A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján az ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít.

2018. július 4.

A büntetés-végrehajtási bírói gyakorlat, különös tekintettel a reintegrációs őrizetre

2018. július 2.

Munkáltató kártérítési felelőssége összegszerűségének kérdései

2018. május 17.

A jegyző előtt indított birtokvédelmi ügyek bírósági gyakorlata

2018. május 14.

Összefoglaló vélemény a rokontartás szabályaival kapcsolatos ítélkezési gyakorlatról

2018. március 14.

A választási és népszavazási eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat

2018. március 14.

A munkáltató egészségkárosodásért fennálló kártérítési felelősségének egyes kérdései

2018. január 29.

Összefoglaló vélemény - Az ítéleti bizonyosság elméleti és gyakorlati kérdései

2017. július 12.

A joggal való visszaélés tilalmának ítélkezési gyakorlata

2017. június 28.

Összefoglaló a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekkel kapcsolatos joggyakorlat vizsgálatáról

2017. június 26.

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatos munkaügyi bírósági gyakorlat - összefoglaló vélemény

Oldalak