A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói

A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján az ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít.

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatos munkaügyi bírósági gyakorlat - összefoglaló vélemény
A társasházi jogvitákkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlat
Az Alaptörvény követelményeinek érvényesülése a bírósági ítélkezésben
„A közbeszerzésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat” vizsgálati tárgykörre felállított Joggyakorlat-elemző Csoport által készített összefoglaló vélemény
Gyülekezési jog joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye
A felszámoló jogállása a Cstv. 51. §-ában meghatározott kifogás alapján indult eljárásban” tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye
„A vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni felelőssége” tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye
Az Ingatlan-nyilvántartási joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye
A munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei
Az általános forgalmi adó levonhatóságával összefüggő perek gyakorlata