A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói

A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján az ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít.

2016. április 7.

„A közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos bírói gyakorlat” vizsgálatára felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

2016. április 4.

A költségkedvezményekkel kapcsolatos bírói gyakorlatot vizsgáló joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló jelentése

2015. december 7.

A Kúria nem érdemi határozatai

2015. november 24.

Közigazgatási perjog

2015. november 24.

A Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatai bírósági felülvizsgálata

2015. június 22.

A kisajátítási perek gyakorlata

2015. április 28.

Védői jogok a bírósági eljárásban

2015. március 23.

A „Közigazgatási bírságok” vizsgálati tárgykörben a Kúrián felállított joggyakorlat-elemző csoport által készített összefoglaló vélemény

Oldalak