Sajtó

Tájékoztató Munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása, munkáltatói jogkörgyakorló személyében bekövetkezett változás megítélésével kapcsolatos ítéletről

A Kúria M.I. tanácsa 2012. június 18-án megtartott  tárgyaláson kihirdetette Mfv.I.10.328/2011. számú ítéletét.

A felperes a keresetében a rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítását, és annak az Mt. 100. §-ban foglalt jogkövetkezményei alkalmazását, köztük az igazgatósági tagsága megszüntetése miatt 7.776.000 forint kártérítés, valamint 2.719.374 forint  azaz három havi átlagkereset-különbözet megfizetését kérte.

Az alperes viszontkeresetet terjesztett elő jogalap nélkül kifizetett prémium visszafizetése iránt bruttó 8.712.000 forint kamattal növelt összegben.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.049/2011/6. számú határozatról

Az ingatlan-nyilvántartás szerint a perbeli, erdő művelési ágban nyilvántartott ingatlan a Magyar Állam I. rendű alperes tulajdonában áll, kezelője 1974. február 26. napjától jelenleg is a II. rendű alperes jogelődje: a Pilisi Állami Parkerdő Gazdaság. A II. rendű alperes jogelődje 1996. október 9. napján ideiglenes vagyonkezelői szerződést kötött az I. rendű alperes képviselőjével. A felperes a 2006. december 22. napján megtartott árverésen megvásárolta az ingatlant az I. rendű alperestől.

A Kúria elnöke fogadta az indiai nagykövetet

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke 2012. június 18-án hivatalában udvariassági látogatáson fogadta Gauri Shankar Gupta-t, India budapesti nagykövetét.

A találkozón a Felek kölcsönösen tájékoztatták egymást a két ország igazságszolgáltatási rendszeréről, a jogászképzéssel és a bíróvá válás folyamatával kapcsolatos kérdésekről, az ítélkezési gyakorlatról.

Budapest, 2012. jún. 18.

A Kúria Sajtótitkársága

Alaptörvény – bírói igazságszolgáltatás (Konferencia a Kúria Dísztermében)

“Alaptörvény – bírói igazságszolgáltatás” címmel kerül megrendezésre a Kúrián az a konferencia, amelyen a felkért előadók arra tesznek kísérletet, hogy bemutassák az Alaptörvény alkalmazásának lehetséges módjait, érzékeltessék az Alaptörvény hatását a bírósági szervezetre, és az ítélkezésre. Ezért az elméleti megközelítések mellett, különös hangsúlyt helyeznek majd az Alaptörvény gyakorlati  hatásaira, előnyeire és esetleges buktatóira is.