Például 08/15/2022
Például 08/15/2022

Tájékoztató a Kúria Kfv.I.35.325/2011/4.számú ítéletéről

A Kúria Kfv.I.35.325/2011/4.szám ítéletében elvi jelentőségű jogkérdésekben döntött:

Az adóhatóság a felperesi adózónál 2005, 2006 évekre becslést alkalmazva állapított meg adókülönbözetet (adóhiányt). A felperes a feltárt forráshiány fedezetéül külföldi (szerb) magánszemélytől kapott kölcsönre hivatkozott, aki a pénzt (állítása szerint) szintén kölcsön kapta egy kanadai illetőségű cégtől. Az adóhatóság a szerb, és kanadai társadóhatóságtól kapott információk alapján a felperes hivatkozását nem fogadta el hitelt érdemlőnek.

Tájékoztató a Kúria 2012. március 6-án meghozott Gfv.IX.30.001/2012/12. számú ügyében

1996. január 1-től kezdődően az alperes megbízása alapján a felperes bizományosként értékesítette az alperes által gyártott forgácslapokat, és az 1996. január 1-től 2000. december 31-ig terjedő időre megkötött kizárólagossági megállapodásuk szerint ezen árukat az alperes Romániában csak a felperes közreműködésével értékesíthette. Az alperes a bizományi szerződést 1999. április 12-én felmondta, és ezzel a kizárólagossági megállapodás teljesítése is lehetetlenült.

Oldalak