Sajtó

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.127/2012/9. számú csődeljárás tárgyában hozott határozatáról

Az adós csődeljárásában az elsőfokú bíróság több hitelező kifogását elbírálta, egyebek mellett a B.L. Zrt. hitelező kifogását is, melyet arra hivatkozva utasított el, hogy azt a hitelező idő előtt nyújtotta be. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) szabályai szerint a csődeljárásban elbírált kifogás ellen külön fellebbezésnek nincs helye.

Az elsőfokú bíróság az adós és a hitelezők között létrejött egyezséget jóváhagyta és a csődeljárást befejezetté nyilvánította.

Dr. Darák Péter felszólalása a XIX. Tolna megyei Jogásznapon

A Magyar Jogász Egylet Tolna megyei szervezete XIX. alkalommal tartotta 2012. június 1-jén a hagyományos jogásznapi rendezvényét, amelyen a Kúria elnöke, Dr. Darák Péter tartott előadást.

„Változások a felsőbíráskodásban” címmel az elnök átfogó képet adott a Kúriára vonatkozó sarkalatos törvényi előírásokról, a Kúria új hatásköreiről, így a normakontroll funkcióról. Előadásában Dr. Darák Péter ismertette a törvénynél alacsonyabb szintű jogszabályok feletti közigazgatási bírói normakontroll németországi gyakorlatát.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VI.21.885/2011. számú MABISZ felperesnek Ronix Trans Kft. és társa alperesek elleni kártérítés megfizetése iránti ügyében 2012.május 22. napján hozott határozatáról

A MABISZ felperes keresetében a károkozó személy I. r., illetve a MÁV Általános Biztosító Egyesület II. r. alperesekkel szemben kártérítés megfizetése iránt indított pert. Keresetében az általa az Angol Nemzeti Irodának megtérített összeg és annak kamatai egyetemleges megfizetésére kérte kötelezni az alpereseket. A másodfokú bíróság jogerős ítéletével az I. és II. r. alpereseket egyetemlegesen kötelezte a kártérítésre. A jogerős ítélettel szemben az I. r. alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet.