Például 10/02/2023
Például 10/02/2023

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.479/2011. számú ügyében hozott határozatáról

Az alperes önkormányzat 1994-ben – helyt adva a felperes kérelmének – a felperes ingatlanából lejegyzett és közútnak nyilvánított 310 m2 területrészt; a közútra az alperes tulajdonjogát 2003-ben jegyezte be az ingatlanügyi hatóság. A felperes nem mondott le a 310 m2 terület értékéről, az alperes nem állapított meg kártalanítást és a felek evonatkozásban megállapodást sem kötöttek.

Sajtóreggeli a Kúria elnökével

"Az új elvi irányok és a gyakorlat összhangja az igazságszolgáltatásban"
 

Hat hónapja, 2012. január 1-jén kezdte meg működését a Kúria. Ebből az alkalomból dr. Darák Péter, a Kúria elnöke háttérbeszélgetésre várja a sajtó képviselőit 2012. június 29-én, pénteken, 9:30 órakor.

A sajtóreggeli helyszíne: Múzeum Kávéház (Budapest, VIII. Múzeum krt. 12.)

 

A Kúria Sajtótitkársága

Munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása, gazdasági társaságnál munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő gondossági kötelessége

Elvi jelentőségű, a Kúria M.I. tanácsa által 2012. június 27-én megtartott tárgyaláson kihirdetett Mfv.I.10.409/2011. számú ügyről.

A felperes a keresetében az alperes 2009. július 17-én kézbesített rendkívüli felmondása jogellenességének megállapítását és annak jogkövetkezményei alkalmazását és prémium megfizetését kérte.

Oldalak