Például 02/01/2023
Például 02/01/2023

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.354/2011/8. számú ügyéről

A per tárgya: közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése

Nem jogszabálysértő, ha a részvénytársaság közgyűlése azonos tartalommal olyan új határozatokat hoz, amelyeket korábban a bíróság eljárási okokból helyezett hatályon kívül, amennyiben azok tartalma nem sért jogszabályt és a közgyűlés az új határozatok meghozatala során a jogszabályoknak valamint az alapszabálynak megfelelően járt el.

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.232/2011. számú ügyében

A per tárgya: szerződés érvénytelenségének megállapítása

Amennyiben a felek szóban megállapodnak a részvények átruházásában, az új tulajdonosi struktúra ennek megfelelően kialakul, az új tulajdonosok feltüntetésével kerülnek kinyomtatásra az új részvények, a részvényesi jogokat ezen új, tulajdonosi összetételnek megfelelően gyakorolják, nem lesz érvénytelen az, az utóbb kötött írásbeli szerződés, amely, mintegy írásba foglalva tartalmazza a korábbi szóbeli megállapodásukat, amennyiben az, egyebekben nem valósítja meg, a Ptk.-ban szabályozott valamely érvénytelenségi okot.

Dr. Darák Péter hivatalos németországi látogatása

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke 2012. május 7-én Németországban tesz hivatalos látogatást.

Program (délelőtt Berlin, délután Potsdam):
08.00 óra Találkozó Philippe Missfelder-rel, a CDU/CSU Bundestag-frakció külpolitikai szóvivőjével

10.00 óra
Megbeszélés Siegfried Kauder-rel, a Bundestag jogi bizottságának elnökével és tagjaival

12.30 óra
Megbeszélés Norbert Lammert-tel, a Bundestag elnökével

Oldalak