Sajtó

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.408/2011/5. számú ügyben hozott határozatról

Az alperes a 2000. október 26-án közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés szerint 39 millió forint kölcsönt nyújtott az adós kft-nek, amely kölcsön visszafizetését - továbbiak mellett - a felperes készfizető kezessége biztosította. Az adós kft. 2002. december 31. napjával felszámolás alá került, 2005. május 25-i hatállyal törölték a cégjegyzékből. Az alperes 2006. április 12-én a kölcsönszerződés záradékolásával a végrehajtás elrendelését kérte a készfizető kezes felperes ellen.

A felperes keresetében az ellene indított végrehajtás megszüntetését kérte.

Kártérítés megfizetése iránt a Gfv.X. 30.353/2011. számú ügyben a Kúria 2012. május 31. napján kihirdetett határozata (Energy Capital Energiakereskedő Zrt. - MAVIR)

A villamos energia áthozatalát biztosító szerződés nem teremt arra jogcímet, hogy a vevő olyan energia áthozatalához szükséges engedély kiadását (kódokat) is követelje, amelyre a megállapodás nem  terjedt ki. Ha a vevő többlet energiát vásárol, azt, a saját kockázatára  teszi. Ha a rendszerirányítónak nincs megállapodása a másik rendszerirányítóval arra nézve, hogy milyen mennyiségű energia áthozatali jog illeti meg az egyes energiakereskedőket, a rendszerirányító akkor jár el helyesen, ha a jogosultságokat akció tartásával osztja szét, illetve állapítja meg. (Ptk. 198.§, 2007.

Egyszemélyes társaság egyedüli tagja felelősségének megállapítása iránt a Gfv.X. 30.082/2012. számú ügyben a Kúria 2012. május 21. napján kihirdetett határozata (Halker - MNV Zrt.)

Ha a korlátolt felelősségű társaság egyedüli tagja, saját gazdasági érdekeit társasága érdekei elé helyezve, annak terhére hátrányos üzletpolitikát folytat, és az, ennek következtében felszámolás alá kerül, a társaság ki nem egyenlített tartozásaiért a felszámolási eljárás befejezése után felelősséggel tartozik. A hátrányos üzletpolitika azzal is megvalósítható, hogy a társaság veszteségeinek rendezése, vagy a társaság megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg. (1991. évi  XLIX. tv. 63.§ (2) bekezdése, 2006. évi IV.tv. 54.§ (2) bekezdése)