Például 06/18/2022
Például 06/18/2022

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.379/2011/19. számú ügyben hozott határozatáról

A MABOFI Holdings Limited ciprusi bejegyzésű társaság felperesnek a RosGas AG. svájci bejegyzésű I. rendű és az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság II. rendű alperes ellen üzletrész átruházási szerződés létre nem jötte és egyéb megállapítása iránt indított perében a felperes elsődlegesen annak megállapítását kérte, hogy a felperes meghatalmazottja által az I.r. alperessel 2009-ben kötött üzletrész adásvételi szerződés nem jött létre, mert ennek megkötésére a felperes a II.r. alperes ügyvezetőjét nem hatalmazta fel.

Közlemény a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának Kfv.III.37.400/2011/8. számú elvi határozatáról

Az ítélet elvi megállapításai:

1. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény /a továbbiakban: Rttv./ 112. § /1/ bekezdésének c/ pontja alapján a műsorszolgáltatási jogosultság meghatározott időtartamra történt felfüggesztésén túlmenően a felfüggesztés időtartama alatt a felfüggesztés indokáról és a jogsértés mibenlétéről tájékoztató közlemény közzétételére való kötelezésre nincs lehet.

Közlemény a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának Kfv.III.39.098/2011/7. számú elvi határozatáról

Az ítélet elvi megállapításai:

A bentlakásos szociális és intézményben használt lakrész átalakítási költségei 2011. január 1. napjáig a gondokolt és az intézmény között kötött megállapodás alapján a gondokolt megtakarításaiból nem voltak finanszírozhatóak.

Oldalak