Például 02/20/2019
Például 02/20/2019

Tájékoztató a Kúria döntéséről az uniós állampolgárok lakáscélú támogatása odaítélésének feltételei tárgyában

Román állampolgárságú magyar férfi ügyében hozott döntést a Kúria Lomnici Zoltán által vezetett tanácsa.
A  hitelintézet  és  a  Magyar  Államkincstár  elutasította uniós  állampolgár  új  lakás  vásárlásához  adható  közvetlen támogatás iránti igényét.

A  férfi  keresettel  élt  a  döntés  ellen,  de  az  elsőfokú bíróság  a  felperes  keresetét  elutasította.  A  felperes  a Kúriától  az  elsőfokú  ítélet  és  az  alperesi  határozat hatályon kívüli helyezését kérte.

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke 2012. május 3-ra összehívta a Kúria Teljes Ülését

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke 2012. május 3-ra összehívta a Kúria Teljes Ülését, amelynek napirendjén a Kúria mellett működő másodfokú szolgálati bíróság öt új tagjának megválasztása szerepelt.

A testület szavazatai alapján dr. Hajdu Edit, Dr. Kovács András, Dr. Mészár Róza, Dr. Pethőné dr. Kovács Ágnes és Dr. Puskás Péter kerültek megválasztásra.

a Kúria Sajtótitkársága

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2011. április 25-én tartott tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.107/2011. számú ügyről

A felperesnek a munkáltatója és annak fenntartója ellen benyújtott keresete a magasabb vezetői megbízása 2005. június 24-ei visszavonása jogellenességének Kjt. 23.§ szerinti megállapítására és jogkövetkezményei alkalmazására, a Kjt. 34. §-ban foglalt jogkövetkezmények levonására, vagyoni és nem vagyoni kárai megtérítésére irányult.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által a 2012. április 25. napján tartott tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.104/2011/6. számú ügyről

  • A felperes a keresetében a 2002. december 13-án kelt munkáltatói rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítását és az ehhez fűződő jogkövetkezmények alkalmazását kérte a munkaszerződésében kikötött 36 havi végkielégítés megfizetésével.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.21.759/2011. számú ügyében hozott határozatról

A felperesek a 2008. május 19-én kelt adásvételi szerződéssel 8.500.000 forint vételár ellenében megvásároltak az alperestől egy használt lakóházas ingatlant. 2008. őszén, a fűtési szezon megkezdését követően azonban a felperesek azt észlelték, hogy az épület falai vizesednek, penészesednek és repedeznek. Ezt követően a hiba mértékének, okának és javíthatóságának tisztázása érdekében szakértői véleményt szereztek be, majd 2009. február 03-án kezdeményezték az alperesnél a hibás teljesítés peren kívüli orvoslását. Az alperes azonban a 2009.

Oldalak