Például 03/20/2023
Például 03/20/2023

Az ENEMO magyarországi választási megfigyelőinek látogatása a Kúrián

Dr. Patyi András, a Kúria jogegységi feladatokért felelős elnökhelyettese, az intézmény Közigazgatási Kollégiumának kollégiumvezető-helyettese és Nemzetközi Főosztályának vezetője 2022. március 29-én fogadta a Választási Megfigyelő Szervezetek Európai Hálózata (ENEMO) magyarországi missziójának delegációját.

Az ENEMO küldöttsége a 2022. évi országgyűlési választások és az országos népszavazás folyamatát kíséri figyelemmel. Az egyórás találkozó során a résztvevők a Kúria választási jogorvoslati szerepéről folytattak kötetlen szakmai eszmecserét.

Budapest, 2022. március 29.

A Kúria elnökének előadása a tisztességes eljáráshoz való jog bírósági aspektusáról

,,A tisztességes eljáráshoz való jog elméleti és gyakorlati kérdései”című konferencián tartott előadást a Kúria elnöke 2022. március 24-én, a Károlyi-Csekonics Palotában.

A neves előadókkal fémjelzett szakmai rendezvényen, amely a Károli Gáspár Református Egyetem Alkotmánybíráskodás és bírói jogalkalmazás Kutatóműhelye, valamint a Wolters Kluwer Hungary Kft. közös szervezésében valósult meg, bemutatták a dr. Tóth J. Zoltán szerkesztésében most megjelent, A tisztességes eljáráshoz való jog című gyakorlati kézikönyvet.

Nincs semmiféle csata a Kúria és az Alkotmánybíróság között

A bíróságok közötti kapcsolatok a jóhiszemű együttműködés elvére épülnek. Ugyanúgy vonatkozik ez a rendesbírósági szintek egymás közötti, mint a rendesbíróságok és az Európai Unió Bírósága vagy az Alkotmánybíróság viszonyára. Az Alkotmánybíróság jogosult alkotmányossági szempontból felülbírálni a Kúria és más bíróságok határozatait. Az Alkotmánybíróság döntése és az abban foglalt jogértelmezés mindenkire, így a rendesbíróságokra is kötelező. Ezeket a határozatokat a megismételt eljárásban a jóhiszemű együttműködés elve szerint kell olvasni és alkalmazni. A Kúria mindenkor ezt teszi.

Oldalak