Például 06/07/2020
Például 06/07/2020

Gondatlanságból elkövetett emberölés vétségét követheti el az, aki elmulasztja a gondozási szerződésből eredő kötelezettségét

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.58/2019. számú jelentős ügyben 2020. január 27-én hozott határozatáról: A Kúria megállapította, hogy a terhelt felmentése a Btk. 160. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés szerint minősülő emberölés bűntette miatt emelt vád alól törvénysértő volt, ezért a másodfokú bíróság végzését a Be. kötelező rendelkezése – Be. 663. § (1) bekezdés a) pontja – alapján hatályon kívül helyezte.

Csak meglévő akadályozó tényező esetében van arra lehetősége a Gazdasági Versenyhivatalnak, hogy befejezett cselekménynél lehetséges hatások elemzésébe kezdjen

Tájékoztató a Kf.38.305/2018/21. számú potenciális versenykorlátozás tárgyában indult jelentős ügyében: Ahhoz, hogy egy információcsere a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény vagy Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében versenykorlátozó hatású legyen, valószínűsíteni kell, hogy érzékelhető hátrányos hatással jár a verseny valamely (vagy több) olyan mutatójára, mint az ár, a kibocsátás, termékminőség, termékválaszték vagy az innováció.

Támogatási szerződés létrejöttét követően lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződésekkel kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.20.595/2019/9. számú egyedi ügyben.
Az alperes közösségi forrásból finanszírozott projekt keretében, támogatási szerződés létrejöttét követően lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződéseket a felperessel, aki ápoló, gondozó otthon épületeinek kivitelezését vállalta az alperes részére.

A Kúria öttagú tanácsban bírálja majd el a sajtóban “lúgos támadásként” emlegetett ügyben a felülvizsgálati indítványt

A Kúria az Alkotmánybíróság (továbbiakban: AB) IV/1717/2018. számú határozatát elemezve az alábbiakat szögezi le:
Az AB határozatának Kúriát megszólító rendelkezését teljesítve kell vizsgálni, hogy a szóban lévő harmadfokú eljárás során a vádlott és védőjének rendes jogorvoslatát ténylegesen elbírálták-e, avagy a másodfellebbezés elbírálásához fűződő jogától megfosztották vagy sem.

Várhatóan áprilisban dönt a Kúria a gyöngyöspatai önkormányzatot érintő, személyhez fűződő jog megsértése miatt indult perben

A Kúria előtt felülvizsgálati eljárás keretében folyamatban lévő, személyhez fűződő jog megsértése miatt indult perben (Pfv.21556/2019) a Kúria elnöke elrendelte a felülvizsgálati kérelem soron kívüli elbírálását.

Erre vonatkozó kérelmet a felperes és az alperes is benyújtott. A kérelmeket a Kúria iktatta és felterjesztette a Kúria elnökének. A jogszabályok értelmében az elnök az ügyfél által előterjesztett soronkívüliség elrendelése iránti kérelem elbírálása során különösen az alábbiak figyelembevételével határoz:

a) kérelmező személyi körülményei;

Oldalak