Például 08/14/2022
Például 08/14/2022

A Kúria elnökének részvétele a Nemzetközi Büntetőbíróság online konferenciáján

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke 2022. január 20-án részt vett a Nemzetközi Büntetőbíróság online módon megtartott, negyedik évnyitó ünnepi ülésén és bírói szemináriumán.

A szeminárium témája a bírókra vonatkozó fegyelmi eljárások rendje, illetve a bírók fegyelmi felelősségre vonásának rendszere volt.

A Nemzetközi Büntetőbíróság azért tartja szükségesnek megismerni a Római Statútum Részes Államaiban e körben alkalmazott nemzeti szabályozási rendszereket, mert meg kívánja reformálni a saját bíróira vonatkozó fegyelmi felelősségi mechanizmust.

Megújul, ingyenesen és kizárólag online jelenik meg a Kúriai Döntések Bírósági Határozatok folyóirat

A Kúriai Döntések Bírósági Határozatok folyóirat 70. évfolyama 2022. január 20-tól külsejében is megújulva és - a kor kívánalmainak megfelelően - a fenntarthatóság jegyében online, szabad hozzáférésű (open access) kiadványként jelenik meg.

A lap nyomtatott kiadása megszűnik, helyette kizárólag elektronikus formában, a Kúria honlapjáról (www.kuria-birosag.hu), ingyenesen letölthetők az egyes lapszámok. A jogtár szolgáltatók adatbázisaiban természetesen továbbra is hozzáférhető a szakmai tartalom.

Oldalak