Sajtó

Tájékoztató az I. r. alperes felülvizsgálati kérelméről

Az I. r. alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria rész- és közbenső ítéletével a jogerős rész- és közbenső ítélet felülvizsgálattal nem támadott rendelkezését nem érintette, felülvizsgálattal támadott rendelkezését részben hatályon kívül helyezte, az elsőfokú rész- és közbenső „részítéletet” részben megváltoztatta, és a felperesnek a 2008. január 1. napját követő szerződésszegésből eredő kártérítés iránti keresetét az I. r. alperessel szemben is elutasította. Egyebekben a jogerős közbenső ítéletet hatályában fenntartotta.

Dr. Darák Péter, Dr. Kónya István és Dr. Orosz Árpád a JeMA tudományos konferenciáján

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke részt vett, és felszólalt 2012. április 18-án a Jogesetek Magyarázata (JeMA) c. lap tudományos konferenciáján, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán "A bírói jog térnyerése a magyar jogrendben - a "precedensek" szerepe a magyar joggyakorlatban" címmel rendeztek.

Tájékoztató a Kúria Pfv.II.20.982/2011. számú ügyében hozott határozatról

Az 1998-ban indult perben az I.r. felperesi kft. ügyvezetője, a II.r. felperes élettársi közös vagyon megosztása címén érvényesített igényt az alperessel szemben, az utóbbi körben az alperes a II. r. felperessel szemben viszontkeresettel élt. Az 1990-1995 között fennállott élettársi kapcsolatból eredően a II. r. felperes és az alperes között között több lakó-, üdülő-, illetve üzlethelyiség ingatlan közös tulajdonának megszüntetése, két ingatlan eladásából származó vételár megosztása és kölcsönösen előterjesztett használati díjak tekintetében volt vita.

Tájékoztató a Kúria Gfv.30.307/2011. számú ügyben hozott határozatáról

Az I. alperesi részvénytársaság tőkeemelése folytán az I. r. felperest megilletett 3765 db. az I. r. alperesi részvénytársaságban levő 10.000 Ft névértékű, dematerializált törzsrészvény, az I. r. felperest a fenti részvények tulajdonosának az I. r. alperes elismerte. A fenti mennyiségű törzsrészvény jóváírása azonban még sem történt meg az I. r. felperes értékpapírszámláján, mert a többek között az I. r. felperes és az I. r. alperes között létrejött szindikátusi szerződés szerinti elszámolás folytán az I. r. alperes azt állapította meg, hogy meghatározott mennyiségű részvények az I. r.