Például 02/03/2023
Például 02/03/2023

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság SOROS Fund Management LLC. felperes és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete alperes közötti felülvizsgálati eljárásáról

Előzmény: a PSZÁF piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta a Budapesti Értéktőzsdén 2008. október 9-én, a tőzsdei kereskedés során az OTP Bank Nyrt. részvényeire kötött ügyletek körülményeit. A vizsgálat eredményeként azt állapította meg, hogy az OTP részvények árának lefelé történő elmozdulását a részvényeknek a felperes által adott instrukciókra épülő részvény-swap ügylet keretében, a tőzsdei kereskedés záró szakaszában és árlimit alkalmazása nélkül történt eladása eredményezte.

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma elvi döntéseinek felülvizsgálatáról

A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma felülvizsgálta  az 1990. évtől 2009. évig meghozott jogegységi határozatait, kollégiumi állásfoglalásait és véleményeit.

I.  A jövőben nem alkalmazható jogegységi határozatokról és KK állásfoglalásokról a 6/2010. KJE határozat rendelkezik. (Magyar Közlöny 2010. nov. 25. 179. sz.)

II. A változatlanul alkalmazandó jogegységi határozatok a következők:

1/1999. KJE határozat a felettes rendőri szerv vezetőjének a panasz elbírálása tárgyában hozott határozata bíróság általi felülvizsgálatáról

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság kereskedelmi rádiók (Danubius, Sláger) ügyében hozott döntéséről

Az egykori Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) 2009. július 29-én pályázati felhívást tett közzé országos kereskedelmi rádiós műsorszolgáltatási jogosultságra. A kiírás időpontjában ezzel a jogosultsággal a Danubius és a Sláger rádió rendelkezett.

Mindkét pályázatra a meglévő műsorszolgáltatók mellett még további három pályázó nyújtott be ajánlatot. A korábbi Sláger jogosultság tekintetében az FM1 Konzorciumot, a korábbi Danubius jogosultság tekintetében pedig az Advenio Zrt-t nyilvánította nyertesnek az ORTT.

Tájékoztató Legfelsőbb Bíróság szegregációs ügyben hozott döntéséről

A közérdekű kereset indítására jogosult Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (felperes) az egyenlő bánásmód megsértése miatt indított személyiségi jogi pert a Kaposvári Megyei Jogú Város Önkormányzat (alperes) ellen.

Azt kérte megállapítani, hogy az alperes fenntartásában működő Pécsi utcai Általános Iskolában a gyerekeket a 2003/2004-es tanévtől a meglévő rendszer fenntartásával jogellenesen elkülönítik a nem cigányoktól, és az így elkülönített cigánygyerekeknek alacsonyabb színvonalú oktatást biztosítanak, mint a fenntartásukban lévő többi általános iskolában.

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság Emfesz ügyben hozott döntéséről

Közlemény a Mabofi Holdings Limited felperes és a Magyar Energia Hivatal alperes közötti felülvizsgálati eljárásról

A RosGas AG a 2009. április 28. napján kelt kérelmében kérte a Magyar Energia Hivataltól (MEH) az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiaszolgáltató Kft.-ben való befolyásszerzésének jóváhagyását. Kérelméhez mellékelte az üzletrész átruházási szerződést, amelyet a Mabofi Holdings, mint az EMFESZ tulajdonosa nevében G. I. írt alá.

Oldalak