Például 01/30/2023
Például 01/30/2023

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság Pécsi Vízmű - Pécsi Önkormányzat ügyében hozott döntéséről

A Pécsi Vízműveket Működtető és Vagyonkezelő Zrt. felperesnek, a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. alperesek ellen választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított perében  a Legfelsőbb Bíróság hatályában fenntartotta a Tolna Megyei Bíróság ítéletét, amelyben érvénytelenítette a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróságnak, a felek között felmondás érvénytelenségének megállapítása iránti perben hozott, a felperes keresetét elutasító ítéletét.

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság jászladányi szegregációs ügyben hozott döntéséről

Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány és a Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet felpereseknek, Jászladány Nagyközség Önkormányzata és a Zana Sándor Imre Nevelési és Oktatási Közhasznú Alapítvány alperesek ellen személyhez fűződő jog megsértésének megállapítása és járulékai iránt indított perben a mai napon a Legfelsőbb Bíróság részítélettel döntött a felperesek által előterjesztett felülvizsgálati kérelem tárgyában.

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság Pécsi Vízművek Zrt. - Tettye Forrásház Zrt.ügyben hozott döntéséről

A Legfelsőbb Bíróság, mint felülvizsgálati bíróság ítéletet hirdetett abban a perben, amelyet a francia érdekeltségű Pécsi Vízművek Zrt. indított a Tettye Forrásház Zrt. ellen. A perindítással a felperes azt kívánta elérni, hogy a bíróság állapítsa meg, az alperes alapítása jogellenesen történt, és intézkedjen az alperes cégjegyzékből való törlése iránt, vagy tiltsa el az alperest a pécsi közművek működtetésétől.

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság SOROS Fund Management LLC. felperes és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete alperes közötti felülvizsgálati eljárásáról

Előzmény: a PSZÁF piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta a Budapesti Értéktőzsdén 2008. október 9-én, a tőzsdei kereskedés során az OTP Bank Nyrt. részvényeire kötött ügyletek körülményeit. A vizsgálat eredményeként azt állapította meg, hogy az OTP részvények árának lefelé történő elmozdulását a részvényeknek a felperes által adott instrukciókra épülő részvény-swap ügylet keretében, a tőzsdei kereskedés záró szakaszában és árlimit alkalmazása nélkül történt eladása eredményezte.

Oldalak