Például 03/20/2019
Például 03/20/2019

MTI: OGY - Szűkítette a Kúria előtti felülvizsgálati jogot a parlament

Budapest, 2012. július 9., hétfő (MTI) - Az Országgyűlés hétfőn igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításával szűkítette a Kúria előtti felülvizsgálati jogot azzal a céllal, hogy a legfőbb bírói testület valóban rendkívüli jogorvoslati fórumként működhessen.

 

A képviselők 251 igen szavazattal, 49 nem ellenében és 28 tartózkodás mellett fogadták el Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter indítványának kétharmados többséget igénylő rendelkezéseit.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.20.323/2012. számú ügyében hozott határozatáról

Az ügy felperese műanyagtermékek gyártásával, alperesei pedig édesipari termékek előállításával foglalkoznak. A felek között hosszú ideje jelentős volumenű gazdasági kapcsolat állt fenn, amelynek keretében a felperes az alperesek szilárd és folyékony halmazállapotú édességeihez műanyag csomagolást készített.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.21.608/2011. számú ügyében hozott határozatáról

Az  ügy felperese egy fedett uszoda kivitelezésére, és a próbaüzemének lefolytatására vállalt kötelezettséget. A munkafeladatot a felperes teljesítette, az őt megillető vállalkozói díjat azonban a megrendelő alperes – arra hivatkozással, hogy a felperes késedelmesen teljesített - maradéktalanul nem fizette meg. A teljesítési késedelemre hivatkozással az alperes viszont-keresetében jelentős összegű késedelmi kötbér megfizetésére is igényt tartott.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.21.737/2011. számú ügyében hozott határozatról

Az ügy felperese és alperese között 1999. november 30-án bérleti szerződés jött létre egy 172. m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában. A szerződést az alperes 2001. április 02-án rendkívüli felmondással felmondta, majd 2001. április 04-én kizárta a felperest a bérleményből. A bíróság azonban jogerős ítéletével megállapította a felmondás érvénytelenségét. Ezt követően a felperes a jelen perben a felmondás érvénytelenségére és a bérleményből történt jogellenes kizárással a hivatkozással kártérítés fizetésére kérte az alperest kötelezni.

Oldalak