Például 01/26/2020
Például 01/26/2020

Munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.100/2019. számú ügyről, a döntés elvi tartalma: az Mt. 208. § (2) bekezdésének helyes értelmezése szerint, ha a munkavállaló alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét, a feleknek a munkaszerződésben egyértelműen meg kell abban állapodniuk, hogy a munkavállalóra – az általa ellátott munkakör munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozott bizalmi jellege miatt – a vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írják elő.

Vaskuti András: A fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben kiszabott büntetési tételek esetében a nevelési célon van a hangsúly

A Kúria Büntető Kollégiumának bírája interjút adott az Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézet Növendékügyi Osztálya hivatalos lapjának. Dr. Vaskuti András elmondta, „az ügyek elbírálásánál kiemelt jelentősége van a pedagógiai véleményeknek, a fiatalkorú személyiségének, annak, hogy hogyan viszonyul tettéhez. Az ő esetükben a nevelési célon van a hangsúly.” A büntetőbíró szerint a bűnügyi felügyelet fiatalkorúak esetében akkor tud eredményes lenni, ha ez rendezett körülmények között élő családban történik.

Oldalak