Például 11/26/2020
Például 11/26/2020

Darák Péter: A Kúria mindennapi ügyeinket szakszerűen és naprakészen intézi

Egyhangúlag támogatta az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Kúria elnöke tavalyi beszámolójának elfogadását. Dr. Darák Péter a testület 2020. november 24-i ülésén ismertette a Kúria 2019. évi tevékenységét a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében.

A sajtóban „darnózseli gyilkosságként” emlegetett ügyben a bizonyítandó, perdöntő tény az, hogy a vádlott megölte a sértettet, és ez az ő tudatában miként jelent meg

Tájékoztató a Kúria Bhar.III.1.530/2019. számú jelentős ügyben 2020. október 16-án hozott határozatáról.

A megyei főügyészség vádiratában a vádlottal szemben a Btk. 160.§ (1) bekezdésébe ütköző emberölés bűntette miatt emelt vádat.

A törvényszék a hatályon kívül helyezést követő megismételt eljárása során a 2019. március l. napján kihirdetett ítéletével a vádlottat az ellene emberölés bűntette miatt emelt vád alól felmentette.

Az elsőfokú ítélettel szemben az ügyész jelentett be fellebbezést a vádlott bűnösségének megállapítása és büntetés kiszabása végett.

Az alperest terhelő bizonyítási kötelezettség, amennyiben érdemi védekezése szerint a színlelt szerződés más szerződést leplez

Tájékoztató a Pfv.V.20.465/2020/7. számú ügyben hozott egyedi határozatról.

A peres felek között létrejött megbízási szerződés alapján az alperes a felperesnek üzletviteli tanácsadás címén 276.098.000 forintot számlázott, felperes a számlákat kiegyenlítette.

Oldalak