Például 10/01/2020
Például 10/01/2020

Megmutatni az igazság feltételeit és ismérveit – Zsebkönyv jelent meg a Kúriáról

Információs kiskönyv mutatja be a Kúria feladatait, történetét és néhány jelentős döntését. A „Kúria – Zsebkönyv Magyarország legfőbb bírói fórumáról” címet viselő kiadvány 2020. szeptember 28-án jelent meg. A kötet 260 oldalon, közérthetően, fiatalos stílusban, színes képekkel, ábrákkal tarkítva, érdekességeket megvilágító szövegdobozok és online tartalmakra mutató QR kódok segítségével segíti eligazodni az olvasót.

A zsebkönyv az alábbi fejezetekből épül fel:

A közigazgatási bíróság illetékességének megállapításáról hozott jogegységi határozatot a Kúria

Jogegységi döntést hozott a Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa. A határozat kimondja: „Az országos illetékességgel eljáró közigazgatási szerv közigazgatási tevékenységének felülvizsgálata során a közigazgatási bíróság illetékességét (egyéb különös vagy kizárólagos illetékesség hiányában) a felperes lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye alapítja meg.”

Felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.353/2019. számú ügyről.

A döntés elvi tartalma: Az Mt. 39. §-ában megfogalmazottakból következően az egyetemleges felelősség csak a munkáltatói pozícióban értelmezhető. Amennyiben a felperes munkaviszonya az I. rendű alperesnél megszűnt, a II. rendű alperes pedig csak hónapokkal később jött létre, nem állapítható meg a munkaviszony II. rendű alperesre történő átszállása, így az egyetemleges felelősség sem.

Oldalak