Például 03/30/2020
Például 03/30/2020

A Kúria határozatában megállapította, hogy az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban kizárólag arra van törvényes lehetősége a bíróságnak, hogy pótolja vagy korrigálja a törvény kötelező, de nem mérlegelésen alapuló rendelkezéseit

Tájékoztató a Kúria Bpkf.I.210/2020. számú jelentős ügyben 2020. február 27-én hozott határozatáról: egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban kizárólag arra van törvényes lehetősége a bíróságnak, hogy pótolja vagy korrigálja a törvény kötelező, de nem mérlegelésen alapuló rendelkezéseit. Ily módon pl. a bűnösség megállapítása nem sérelmezhető, a büntetéskiszabási tényezők nem értékelhetők újra, s nem kerülhet sor ezáltal a törvényben kötelezően előírtnál enyhébb végrehajtási fokozat meghatározására.

A Kúria határozatot hozott társtettesként elkövetett emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntettének és társtettesként elkövetett emberi test tiltott felhasználása bűntettének tárgyában

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.589/2019. számú jelentős ügyben hozott határozatáról: a törvényszék a 2017. december 11. napján kelt ítéletével a III. rendű terheltet bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett csalás bűntettében [Btk. 373. § (1) és (2) bekezdés ba) pontja és (5) bekezdés b) pontja], 17 rendbeli, társtettesként elkövetett csalás bűntettében [Btk. 373. § (1) és (2) bekezdés ba) pontja és (4) bekezdés b) pontja], emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntettében (Btk. 171. §) és emberi test tiltott felhasználásának bűntettében [Btk.

A szabálysértési ügyben a szabálysértési hatóság és bíróság tagjaként nem járhat el a sértett és képviselője és nem járhat el az ügyben az a szabálysértési hatóság és bíróság, amelynek vezetőjével szemben kizárási ok áll fenn

Tájékoztató a Kúria Bkk.I.184/2020. számú jelentős ügyben 2020. február 18-án hozott határozatáról: a szabálysértési ügyben a szabálysértési hatóság és bíróság tagjaként nem járhat el – többek között – a sértett és képviselője [Szabs.tv. 46. § (1) bekezdés a) pont], akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható [ Szabs.tv. 46. § (1) bekezdés c) pont] és nem járhat el az ügyben az a szabálysértési hatóság és bíróság, amelynek vezetőjével szemben az (1) bekezdésben meghatározott kizárási ok áll fenn [ Szabs.tv. 46.

Az új koronavírus által okozott járványügyi helyzetben szükséges intézkedésekről döntött a Kúria elnöke

Rendkívüli ítélkezési szünet lépett életbe 2020. március 15-én a Kúrián. Dr. Darák Péter elnöki utasítást adott ki az új koronavírus által okozott járványügyi helyzetben szükséges intézkedésekről. A legfőbb bírói fórum nem tart tárgyalásokat és nyilvános üléseket. A Kúrián a személyes ügyfélfogadás szünetel.

A Kúrián válságstáb működik

Oldalak