Például 03/31/2020
Például 03/31/2020

Tájékoztató a Kúria a 2012. március 14-én, tárgyaláson kívül, a Kfv.I.35.347/2011/4. ítéletében elvi jelentőségű jogkérdésekben való döntéséről

A Magyar Államkincstár határozatával a felperes részére 70.356.261 Ft többlettámogatást  állapított  meg,  a  Magyar  Köztársaság 2007.  évi költségvetéséről szóló, 2006. évi CXXVII. törvény alapján igényelt normatív hozzájárulás címén.

A felperes keresetében, majd felülvizsgálati kérelmében is arra hivatkozott, hogy az alperes az eredetileg fennálló esedékességi időponthoz képest, később, csak bíróság ítélet hatására teljesített, ezért a késedelembe esés miatt a Ptk. 301. § / 1/, /2/ bekezdése, valamint a 232. § /2/ bekezdése alapján kamatot köteles fizetni.

Sajtóközlemény a Kúria Polgári Kollégiumának az új Polgári Törvénykönyvre tett észrevételeiről

A rendszerváltást követő jogalkotás egyik kiemelkedő vállalkozása az új, korszerű Polgári Törvénykönyv megalkotása, amely évtizedekre meghatározza a magánjog körébe tartozó alapvető személyi és vagyoni viszonyok szabályozását, ez által a polgárok mindennapi életére is jelentős kihatással lesz.

Oldalak