Vállalkozói szerződéshez kapcsolódó vállalkozói díj és kötbérigény tárgyban hozott döntést a Kúria

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. szeptember 17.

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.20.947/2019/6. számú egyedi ügyében.

A felek között – közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – (al)vállalkozási szerződés jött létre, amelynek lezárásakor a felek a felperesnek mint vállalkozónak járó díj, és az alperes mint megrendelő kötbérigénye tekintetében nem tudtak megegyezni.
A felperes a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított keresetében 40.177.862 forint és járulékai megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Az alperes ellenkérelmében a felperes vállalkozói díjigényét részben elismerte, de kötbérigényére hivatkozva a kereset elutasítását kérte.
A felperes szerint a közöttük létrejött szerződés Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) utaló rendelkezése folytán a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) rendelkezései alkalmazandóak az alperes beszámítási kifogására, amelyre tekintettel az adott ügyben csak az általa mint jogosult által elismert követelés beszámítására van lehetőség. Az alperes jogi álláspontja szerint az ÁSZF vonatkozó pontja értelmezésének eredményeként a Kbt. helyett a Ptk. szabályai alkalmazandóak, ezért a felperes által el nem ismert kötbérigény beszámítására is jogosult.
A másodfokú bíróság jogerős ítéletében a felperes álláspontjával értett egyet és a beszámítást nem ítélte megengedhetőnek.
Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet – a felülvizsgálattal támadott részében – hatályában fenntartotta. Határozata indokolásában rámutatott: a felek közötti szerződés ÁSZF vonatkozó pontjának helyes értelmezésével hozta meg a másodfokú bíróság a jogerős ítéletet, tekintettel arra, hogy annak érintett rendelkezése egyértelmű és nem mond ellent az ÁSZF további pontjának sem, ezért az adott ügyben az alperesnek beszámítási kifogás előterjesztésére nem volt lehetősége.

Budapest, 2019. szeptember 17.

A Kúria Sajtótitkársága