Például 07/06/2022
Például 07/06/2022

Ünnepi Teljes Ülés és bírói szeminárium az Emberi Jogok Európai Bíróságán

Ünnepi Teljes Ülést tartott az Emberi Jogok Európai Bírósága június 24-én, Strasbourgban. Az eseményen Robert Spano, a testület elnökének meghívására dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke is részt vett.

Az ülésen Spano elnök úr az Emberi Jogok Európai Bíróságának tevékenységét értékelve adott összefoglalást az elmúlt év eredményeiről.

299 éves a Kúria mint állandó bíróság

Az Aranybulla 1222-ben és Magyarország későbbi törvényei is tartalmaznak rendelkezéseket a Kúriáról. A jogtörténészek álláspontja szerint, amit a 100., illetve 200. évforduló megünneplése is alátámaszt, az állandó bíróságként történt letelepítésről rendelkező 1723. évi XXV. törvénycikk elfogadása, 1723. június 19-e tekinthető alapítási időpontnak.

Isten éltesse a Kúriát, bíráit és munkatársait!

Ismét kimagasló eredményeket ért el a Kúria az Európai Bizottság 2022. évi igazságügyi eredménytáblája szerint

Az Európai Unió igazságügyi eredménytáblája az Európai Bizottság éves, objektív adatokra épülő információs jelentése, amely valamennyi uniós tagállamra kiterjedően összehasonlító áttekintést nyújt az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságáról, minőségéről, függetlenségéről és amely ily módon alapjául szolgál a jogállamisági jelentésnek is.

Oldalak