Például 03/23/2019
Például 03/23/2019

Darák Péter: El kell fogadnunk a jog igazságosságát

Az igazságosság és a jog viszonyrendszeréről beszélt a Kúria elnöke a XXVII. Jogi Beszélgetések elnevezésű konferencia második napján 2019. március 22-én, Kaposváron. “A kiegyenlítő állam esélyt teremt” című előadásában kifejtette, az igazságos bánásmód iránti igény velünk született. Dr. Darák Péter a “Jogállam – jó állam” mottó mentén megrendezett tanácskozáson kiemelte, az igazság lelki és szociális szempontból is személyiségünk része.

Rangos elismerésben részesült dr. Kovács Zsuzsanna kúriai bíró

A Magyar Védjegykultúráért Díjat vehette át dr. Kovács Zsuzsanna 2019. február 26-án, Budapesten. A Kúria Polgári Kollégiuma bírájának az iparjogvédelem és a szerzői jog területein végzett közel három évtizedes tevékenységét ismerte el a kitüntetéssel a Magyar Védjegy Egyesület. A szervezet kiemelte a bírónő iránymutató ítélkezési munkáját, amellyel nagyban segítette a szellemi tulajdon eredményes jogérvényesítését. Az Egyesület méltatta továbbá dr. Kovács Zsuzsanna oktatói tevékenységét és a szervezet elnökségében végzett szolgálatát.

Budapest, 2019. március 20.

Tájékoztató a munkavállalói azonnali hatályú felmondás jogszerűsége és jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatról

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírálta az Mfv.I.10.307/2018. számú ügyet. A döntés elvi tartalma:a munkáltató azon magatartásával, hogy a munkavállalót indokolás nélkül, mindenfajta tájékoztatás hiányában, a korábban ellátott, a munkaköre jellegét meghatározó tevékenységétől meghatározatlan ideig eltérő módon foglalkoztatja, és ezáltal bizonytalan helyzetben tartja, a munkaszerződés szerinti foglalkoztatási kötelezettségét szegi meg, amely a munkavállaló azonnali hatályú felmondásának jogszerű indoka lehet (Mt. 6. §, 51. §, 53. §, 78. §).   

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzésre irányuló egyszerűsített foglalkoztatás tárgyában hozott határozatról

A Kúria Közigazgatási Kollégium határozatot hozott 2019. január 21-én, a Kfv.X.37.814/2018/9. számú ügyben. Az alperes a felperesi szociális szövetkezet kirendeltségén 2017. szeptember 25-én munkaügyi ellenőrzést tartott, amelynek eredményeként a 2018. január 26-án kelt határozatában megállapította, hogy a felperes mint kölcsönbe adó munkáltató 2017. szeptembere különböző napjain megszűnt munkaviszonyú alkalmi munkavállalók esetében határidőn belül nem tett eleget a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó elszámolási kötelezettségének.

A munkáltatói szabályzat közlése megvalósul a szabályzat helyben szokásos és általában ismert módon történő közzétételével, amelyre sor kerülhet a munkáltatónak a munkavállalók által ismert és hozzáférhető belső intranetes felületén

A Kúria tájékoztatója Mfv.II.10.340/2018.-as számú ügyben hozott határozatáról.
A felperes a Dél-kelet Európai Vállalati Kapcsolatok vezetője munkakörben állt az alperes alkalmazásában. Az alperes teljesítmény alapú juttatási rendszert alkalmazott, amely szerint a munkavállaló az adott évi pénzügyi és egyéni célok teljesülése esetén személyi alapbérének meghatározott százalékában prémiumra szerezhet jogosultságot. A prémium százalékos mértéke évente került felülvizsgálatra, amelynek változásáról a munkáltató minden naptári év elején adott tájékoztatást.

Oldalak