Például 07/13/2020
Például 07/13/2020

Az idegenrendészeti vagy menekültügyi őrizetben levő harmadik országbeli állampolgárok esetében a bíróság illetékességének megállapítása ügyében hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria a Kpkf.VI.39.279/2020. ügyben hozott döntéséről.
Az idegenrendészeti vagy menekültügyi őrizetben levő harmadik országbeli állampolgárok esetében a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdés c) pontja nem alkalmazható, mert az őrizet helye nem értelmezhető tartózkodási helyként. Ilyen esetben a bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontja szerint kell meghatározni.

Budapest, 2020. július 13.

A Kúria Sajtótitkársága

Meggyőző többséggel támogatta Székely Ákos elnökhelyettesi pályázatát a Kúria Teljes Ülése

58 igen, 7 nem szavazat mellett, meggyőző többséggel támogatta a Kúria Teljes Ülése dr. Székely Ákos elnökhelyettesi pályázatát 2020. július 13-án. A Büntető Kollégium tanácselnöke az elnökhelyettesi pozícióra – amely magába foglalja a kollégium irányítását is – egyedüliként pályázott. A vonatkozó törvény értelmében a Kúria elnökhelyetteseit a köztársasági elnök nevezi ki és 6 évre szól.

A csatlakozó fellebbezés megengedhetősége és a beszámítási kifogás jogi természete

Tájékoztató a Pfv.V.21.331/2019. számú ügyben hozott egyedi határozatról.
A Kúria a peres felek közötti összetett, vegyes jogviszonyban a felperes által érvényesített vállalkozói díjkövetelés és az alperesek ezzel szemben előterjesztett beszámítási kifogásai alapján hozott jogerős ítélettel szembeni felülvizsgálati kérelem alapján járt el.
Az elsőfokú bíróság ítéletének tényállásában megállapította, hogy a felperesnek 73.043.047 összegű vállalkozói díj nem került megfizetésre, azonban alaposnak ítélte az alperesek beszámítási kifogását, ezért a keresetet elutasította.

Oldalak