Például 04/09/2020
Például 04/09/2020

Elhalasztja a Kúria a gyöngyöspatai önkormányzatot is érintő, személyhez fűződő jog megsértése miatt indult per tárgyalását

Elhalasztja a Kúria a Pfv.IV.21.556/2019-es számon iktatott, személyhez fűződő jog megsértése miatt indult per tárgyalását. Korábban az ügyben eljáró tanács 2020. április 15-re tűzte ki a felülvizsgálati kérelem elbírálását.

Vezető állású munkavállaló kártérítési felelősségére vonatkozó ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria döntéséről az Mfv.II. 10.252/2019/7. számú ügyben, mely szerint a  vezető állású munkavállaló kártérítési felelősségére 2012. július 1. előtt a polgári jog szabályai, 2012. július 1. után a munkajogi szabályok az irányadóak.

A Kúria határozatában megállapította, hogy az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban kizárólag arra van törvényes lehetősége a bíróságnak, hogy pótolja vagy korrigálja a törvény kötelező, de nem mérlegelésen alapuló rendelkezéseit

Tájékoztató a Kúria Bpkf.I.210/2020. számú jelentős ügyben 2020. február 27-én hozott határozatáról: egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban kizárólag arra van törvényes lehetősége a bíróságnak, hogy pótolja vagy korrigálja a törvény kötelező, de nem mérlegelésen alapuló rendelkezéseit. Ily módon pl. a bűnösség megállapítása nem sérelmezhető, a büntetéskiszabási tényezők nem értékelhetők újra, s nem kerülhet sor ezáltal a törvényben kötelezően előírtnál enyhébb végrehajtási fokozat meghatározására.

Oldalak