Sajtó

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.774/2023. ügyszámú, személyiségi jog megsértése indított perben meghozott ítéletéről

A felperes keresete szerint az alperes elsődlegesen az általa forgalmazott mozifilmben, másodlagosan a filmmel összefüggő és az alperes honlapján megjelent közleményben sértette meg a jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát.

A másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet fellebbezéssel érintett keresetnek helyt adó rendelkezéseit megváltoztatta a keresetet teljes egészében elutasította.

A felperes felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.127/2024. számú, közérdekű adat kiadása iránt indított perben hozott döntésről

A felperes keresetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján kérte az alperes sportszövetség 2018-2022 közötti gazdálkodására vonatkozó, külső szakértő által készített Jelentés mint közérdekű adat kiadására kötelezését.

A Kúria hatályában fenntartotta a másodfokú bíróság ítéletét, amelyben a személyes adatok kitakarása mellett rendelte el a Jelentés kiadását.