Vállalkozási szerződésből eredő elszámolás tárgyában hozott döntést a Kúria

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. július 9.

Tájékoztató a Pfv.V.21.116/2018/7. számú egyedi ügyben.

A felperes mint vállalkozó és az alperes mint megrendelő között építési vállalkozási szerződés jött létre. A felek megállapodása többször módosult és írásban csak a nyilatkozataik egy része került rögzítésre. A szerződés megszűnése után a felek között elszámolási vita keletkezett.

A felperes vállalkozói díj megfizetésére kérte kötelezni az alperest, aki különböző jogcímen beszámítási igényeket érvényesített a felperessel szemben.

Az első- és másodfokú bíróság a beszámítási kifogás egy részének helyt adva a még fennmaradt vállalkozói díj megfizetésére kötelezte az alperest.

A Kúriának a peres felek közötti vállalkozási szerződésből eredő jogvitában a terjedelmes iratanyag alapján a szerződés teljes körű teljesítése előtt megszűnt szerződésből eredő vállalkozói díj, a hibás teljesítésből eredő szavatossági igények és beszámítással érvényesített állagmegóvási költségek és késedelmi kötbér kérdéseiben kellett határoznia. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Megállapította, hogy a jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott jogszabályokat nem sérti. Rámutatott arra, hogy a felülvizsgálati eljárásnak csak az lehet a tárgya, ami az első- és másodfokú eljárásnak is tárgya volt, új hivatkozások tételére, új jogcímű igényérvényesítésre a felülvizsgálati eljárásban nem kerülhet sor.

Budapest, 2019. július 9.

A Kúria Sajtótitkársága