A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. június 4.

A Kúria az alábbi idézettel emlékezik meg a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról:

„Országunk ezredéves területének kíméletlen megcsonkítása, testvéreink millióinak fájdalmas elszakítása és minden egyéb tekintetben a kegyetlen békefeltételek égbekiáltó igazságtalansága mélységes gyászba borítják agyongyötört, szegény hazánkat. De nem esünk kétségbe, mert bízva bízunk viharedzett nemzetünk államfenntartó erejében és kultúránk békés fegyvereinek elmaradhatatlan győzelmében. Részt vesz a békés diadal kivívásában nemzeti kultúránk egyik sziklavára: a magyar igazságszolgáltatás is, amely – élén a magyar kir. Kúriával – tántorítatlan törvénytisztelettel és részrehajlatlansággal iparkodik meghódítani a lelkeket.”

(Tőry Gusztáv a Kúria elnökének a magyar királyi Kúriának 1921. év január hó 8. napján tartott teljes ülésén elhangzott megnyitó beszédéből)

 

Budapest, 2020. június 4.

A Kúria Sajtótitkársága