Társasházi jogviták az ítélkezésben – Sajtó-háttérbeszélgetés a joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleményről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2017. június 30.

A társasházi jogviták kapcsán felmerülő legfontosabb kérdésekre kereste a válaszokat a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja. A Kúria elnöke 2016. január 20-án rendelte el a szakértői grémium felállítását a társasházi jogvitákkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlat egyes eljárási és anyagi jogi kérdéseinek a vizsgálatára. A csoport összefoglaló véleményét 2017. június 12-én fogadta el a Polgári Kollégium. A joggyakorlat- elemzés célja annak feltárása volt, hogy a bírói gyakorlat elemzése alapján megkíséreljenek megoldási javaslatot adni az általuk kiválasztott vitás kérdésekre, ezáltal segítsék a bírói gyakorlat egységesítését.

Az elemző munkában túlnyomó többségben bírák vettek részt, mindhárom bírósági szintet, illetve a fővárost és a vidéket képviselve. A Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnökét és az ügyvéd kollégákat annak érdekében vonták be, hogy a kérdések minél aktuálisabbak legyenek, a problémák megközelítése pedig több nézőpontból, ne csupán a bírák szemszögéből történjen. A társasházak felügyeletét 2014. február 18. óta a jegyzők látják el. Az ennek kapcsán felmerült jogi problémák vizsgálatához Budapest Fővárosi Terézváros Önkormányzatának jegyzőjét is bevonták a csoport munkájába.

A vizsgálat körébe a 2014. január 1. és 2015. december 31. között jogerősen befejezett társasházi pereket vonták be. 25 különböző kérdéssel foglalkoztak és azokban egyhangú, többségi álláspontot alakított ki a csoport. Egyetlen kérdésben nem alakult egységes álláspont: „A társasházi lakás eladása esetén a társasház kitől követelheti a közös költség hátralékot, az eladótól vagy a vevőtől?” Így a Kúria megkeresi a Földművelésügyi Minisztériumot a 109/1999. FM rendelet olyan módosítása iránt, hogy a társasházi külön tulajdonra vonatkozó adásvétel bejegyzésének a feltételeként írja elő a közös képviselő olyan tartalmú igazolását, amely szerint az eladót nem terheli közös költség tartozás. Amennyiben ez a megkeresés nem vezetne eredményre, akkor a Kúria fontolóra veszi, hogy a kérdést jogegységi határozattal döntse el.

A joggyakorlat-elemző csoportot dr. Harter Mária vezette, a Kúria tanácselnöke 2017. június 29-én számolt be újságíróknak a legfontosabb eredményekről. A csoport összefoglaló véleménye a Kúria honlapján olvasható:
http://kuria.birosag.hu/sites/default/files/joggyak/vegleges_es_javitott_tarsashazi_joggyak._osszefoglalo.pdf

Budapest, 2017. június 30.

A Kúria Sajtótitkársága

Megjelent tudósítások: