Tájékoztató a vallási szervezet adatkezelési gyakorlatának vizsgálata során felmerülő jogkérdésekről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. szeptember 15.

A Kúria a Kf.VI.39.029/202/14. sorszámú ítéletében az alábbi megállapításokat tette:

A GDPR szerinti feladat- és hatáskörök elkülönülnek az alperes egyéb, az Infotv.-ben szabályozott feladat- és hatásköreitől. A jogalkotó a GDPR 54. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően elkülönítette az Infotv. 38. §-ában a GDPR szerinti feladatokat a hatóság egyéb más feladataitól. Az alperes hatásköre a GDPR hatályba lépésével, kötelező alkalmazásának bekövetkeztével nem enyészik el, nem szűnik meg, hanem az folyamatosan fennáll.

A vallási szervezetek adatkezelési tevékenységének vizsgálata során az alperesi hatóság gyónási titkokat tartalmazó iratokat is jogszerűen lefoglalhat, a vallási szervezetek adatkezelési tevékenysége nem esik az Infotv. tárgyi hatályán kívülre. Az egyház és az állam elválasztásának az elvét nem sérti az, ha az alperesi hatóság az Infotv. alapján a vallási szervezetek gyónási titkot tartalmazó iratait is vizsgálja az adatkezelés jogszerűségének megállapítása érdekében.

Különbséget kell tenni a között, hogy az alperesi hatóság egyes panaszok alapján a vallási szervezet adatkezelési gyakorlatát vizsgálja, avagy az egyes panaszokat vizsgálja meg.

Amennyiben az alperesi hatóság szakvéleményt szerzett be, de azt nem használta fel, úgy a szakvélemény határozatban történő megjelenítése, ismertetése és a honlapon való közzététele tisztességtelen az Alaptörvény XXIV. Cikk (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

Budapest, 2020. szeptember 14.

A Kúria Sajtótitkársága