Tájékoztató a Pfv.V.20.753/2017/4. számú egyedi ügyben, közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésből fakadó követeléssel szembeni beszámítás kizártságáról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. március 22.

Az I. rendű felperes és az alperes közbeszerzési eljárás alapján egy iskolaépület felújítása és bővítése tárgyában kötöttek vállalkozási szerződéseket.

Az I. rendű felperes keresetében a szerződésekből eredő vállalkozói díj- és kártérítési igényei tekintetében kérte az alperes marasztalását, aki a perben beszámítási kifogást és viszontkeresetet is előterjesztett. Az I. rendű felperes a perindítás után a kereseti követeléseit a II. rendű felperesre engedményezte.

A másodfokú bíróság – az elsőfokú ítéletet részben megváltoztató – jogerős ítéletének indokolásában kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság az alperes beszámítási kifogásának a szerződéskötéskor hatályban volt, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 306/A. § (2) bekezdése miatt nem adhatott volna helyt. E törvényhely szerint az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Ehhez képest a beszámítási kifogást már az I. rendű felperes vitatta, és perbeli jogutódjaként a II. rendű felperes sem ismerte el a beszámítani kívánt követeléseket.

Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet felülvizsgálattal támadott részében hatályában fenntartotta. Rámutatott arra, hogy a bíróságok a bizonyítékok helyes és okszerű mérlegelésével állapították meg a tényállást. A Kbt. 306/A. § (2) bekezdésének megsértésére alapított felülvizsgálati támadás kapcsán kiemelte, hogy a másodfokú bíróság a hivatkozott törvényhely helyes alkalmazásával mellőzte az alperes által kért beszámítást. Mivel a II. rendű felperes a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekből fakadó követelések engedményezésével a régi jogosult, az I. rendű felperes helyébe lépett, ezért a kereseti követeléssel szemben – a beszámítás említett törvényi korlátozására tekintettel – csak a II. rendű felperes által elismert követelés lett volna beszámítható.

Budapest, 2018. március 22.

A Kúria Sajtótitkársága