Tájékoztató a Pfv.V.20.582/2017/11. számú ügyben, érdemi döntés hiánya ún. eshetőleges kereset esetén

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. március 9.

A felperes egy sportlétesítmény kivitelezésére kötött vállalkozási szerződésben vállalt munkálatok szünetelése idején felmerült állagmegóvási és őrzés-védelmi költségeinek megtérítését kérte. Keresetét az I. rendű – IX. rendű alperesekkel szemben úgy terjesztette elő, hogy elsődlegesen az I. rendű, míg a kereset vele szembeni alaptalansága esetén sorrendben a II. rendű, majd III. rendű és őket követő alperesek marasztalását kérte.

Az elsőfokú bíróság az I. rendű alperest marasztalta a kereset szerint. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

Az I. rendű alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria megállapította, hogy a másodfokú bíróság nem vette figyelembe a peres eljárás során jogszabály-módosítás folytán bekövetkezett jogutódlást, ezért az I. rendű alperes marasztalása jogszabálysértően történt. Emiatt a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.

Végzése indokolásában rámutatott: amennyiben a felperes személyi keresethalmazat esetén az alperesek marasztalási sorrendjét megjelölve terjeszti elő keresetét (ún. eshetőleges kereset) és a bíróság az I. rendű alperest marasztalja, míg a további alperesek tekintetében a kereset érdemi vizsgálatára nem kerül sor, az I. rendű alperes eredményes felülvizsgálati kérelme esetén nincs lehetőség a további alperesek bármelyikének marasztalására, mert vonatkozásukban a bíróság a Kúria által felülvizsgálható érdemi döntést nem hozott. Ilyen esetben a jogerős ítélet hatályon kívül helyezése mellett az elsőfokú bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasítása lehetséges, a további alperesekkel szembeni – a felperes által sorrendileg megjelölt – kereseti kérelem érdemi vizsgálata érdekében. Adott ügyben ennek körében a jogszabályon alapuló jogutódlásból kell kiindulni.

Budapest, 2018. március 9.

A Kúria Sajtótitkársága