Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.399/2017. számú ügyről

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. május 17.

A döntés elvi tartalma: I.) A felmondási idő határidőnek nem minősülő időtartam. Számítására az Mt. 25. § (2) és (3) bekezdés alkalmazandó.
II.) Az Mt. 68. § (2) bekezdésben foglalt felmondási időre vonatkozó számítás alkalmazhatósága szempontjából is a felmondás közlésének a napja az irányadó, vagyis az Mt. 68. § (2) bekezdésben foglalt körülmények fennálltát a felmondás közlésének napján kell vizsgálni.
A felperes jogelődjét háziorvosa 2014. augusztus 12-étől keresőképtelen állományba vette. Az alperes felmondással a munkaviszonyt 55 nap felmondási idővel 2014. október 6-ára megszüntette. A felperes jogelődjének az alperes 2014. október 6-áig folyósított táppénzt. A módosított kereset a felmondási idő kezdő napjának megváltoztatására irányult. Az alperes az ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította, hogy a felperes jogelődje felmondási ideje a 2014. augusztus 12-én kezdődött betegsége miatti keresőképtelensége megszűnését, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy évet követő napon kezdődik. Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az alperes a felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet hatályon kívül helyezésével az elsőfokú ítéletet megváltoztató és keresetet elutasító döntés meghozatalát kérte. A felperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős ítélet hatályában fenntartására irányult.
A felülvizsgálati kérelem nem megalapozott. A perben eldöntendő jogkérdés az Mt. 68. § (2) bekezdés a) pontjának alkalmazhatósága volt. A felmondási idő mint időtartam számítására a határidőszámításra vonatkozó Mt. 25. § (2) és (3) bekezdésekben foglalt rendelkezések az irányadók. Erre tekintettel a felmondási idő naptári napokkal számítandó, és a megkezdésére okot adó intézkedést (eseményt) követő napon kezdődik. A perbeli esetben az időtartam megkezdésére okot adó intézkedés a felmondás, amely a közléssel hatályosul [15. § (4) bekezdés]. Az Mt. 68. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezés, miszerint a felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik, a fentiekben ismertetett általános rendelkezésektől nem tér el. A „legkorábban” szóval a jogalkotó azt hangsúlyozza, hogy visszamenőleges hatállyal nem kezdődhet a felmondási idő. Ehhez képest a felmondási idő számításának elhalasztásáról rendelkező (2) bekezdés az (1) bekezdés, valamint az általános rendelkezés, a 25. § (3) bekezdésben foglalt szabály alapján nem jelentheti azt, hogy a 68. § (2) bekezdésben írt körülmények fennállta esetén a felmondási idő számítása szempontjából az arra okot adó intézkedést figyelmen kívül lehetne hagyni. Az Mt. 68. § (2) bekezdésben szereplő körülményeknek a felmondás közlésekor kell fennállnia.

Budapest, 2018. május 16.

A Kúria Sajtótitkársága