Tájékoztató a Mfv.III.10.065/2015/4.számú ügyben, a szolgálati járandóság mellett 2012. január 1. után végzett kereső tevékenységgel az érintettek – mivel nem nyugdíjasok – nem nyugdíjnövelésére jogosultak, hanem szolgálati időt szereznek

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2015. június 8.

Az alperes első fokon hozott határozatát, melyben az igénylő nyugdíjnövelés iránti igényét elutasította, a másodfokon eljáró társadalombiztosítási szerv helybenhagyta megállapítva, hogy az igénylő szolgálati nyugdíja 2012. január 1. napjától szolgálati járandóságként került folyósításra. Ez utóbbi ellátás nem minősül saját jogú nyugellátásnak, ezért Tny. 22/A. §-a alapján a P Zrt.-nél 2012. január 1-től december 31-ig fennállt jogviszonyából származó jövedelme után nyugdíjnövelés nem volt megállapítható.
A felperes kérte a társadalombiztosítási szervek határozatainak hatályon kívül helyezését és az alperes új határozat hozatalára utasítását, mivel jogviszonya 2012. január 1. óta folyamatos, így azt megelőzően a nyugdíjnövelésre jogot szerzett. Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte határozataiban foglalt indokait fenntartva.
A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a társadalombiztosítási szervek határozatait hatályon kívül helyezte és az alperest új eljárás lefolytatására kötelezte. A bíróság megállapította, hogy a felperes 2007. december 1-jét követően szolgálati nyugdíjban részesült, mely ellátás korhatár előtti ellátás. A felperes a 2012-es évet megelőzően – szolgálati nyugdíj mellett – kereső tevékenységet folytatott, mely jogviszonyára tekintettel a 2011-es évre alperes a 0,5%-os nyugdíjnövelést megállapította. A Khtv. 6. §-ából levezethetően, amennyiben a felperes szolgálati nyugdíj melletti munkavégzése alapján 2011. évben a nyugdíjnövelésre jogot szerzett, úgy ez a jogosultsága a szolgálati járandóság melletti munkavégzés esetére 2012.-ben is megmaradt. A Khtv. 6. § azokat a szolgálati járandóságban részesülőket zárja ki a nyugdíjnövelésből, akik csupán 2012. január 1-jét követően kezdenek kereső tevékenységet végezni. A bíróság álláspontja szerint a Khtv. 6. § rendelkezése a szerzett jogok védelmét szolgálja az által, hogy aki 2012. január 1. előtt már kereső tevékenységet folytatott, az 2012. január 1.-ét követően is jogosult legyen a nyugdíjnövelésre.

A jogerős ítélet ellen az alperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet, annak hatályon kívül helyezése és a bíróság új eljárásra utasítását kérte a Tny. 22/A. §-a és a Khtv. 6. §-a megsértését állítva.

A felperes szolgálati nyugdíja mellett 2011. január 11-től a P Zrt-nél foglalkoztatási jogviszonyt létesített. Az alperes a felperes részére – kérelmére – 0,5%-os mértékű nyugdíjnövelést állapított meg a 2011. január 11.- 2011. december 31. közötti időszak figyelembe vételével. A felperes szolgálati nyugdíja saját jogú nyugellátásnak minősült, mely a Khtv. 5. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1. napjától szolgálati járandóságként került továbbfolyósításra. 2012. január 1-től a saját jogú nyugdíjas személyi köréből kikerültek azok a személyek, akik 2011. december 31-ig szolgálati nyugdíjban részesültek, de nyugdíjuk az öregségi nyugdíjkorhatár el nem érése miatt 2012. január 1. napjával átminősült szolgálati járandósággá. Az új ellátás megállapítására és folyósítására - a külön nem szabályozott kérdésekben - a nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseket kellett alkalmazni.
A Khtv. 6. § (1) bekezdése szerint a korhatár előtti nyugellátás mellett folytatott munkavégzés alapján nyugdíjnövelésre 2012. január 1-je előtt megszerzett jog érvényesítésére benyújtott kérelemre a szolgálati járandóságot növelni kell. A szolgálati járandóság mellett 2012. január 1. után végzett kereső tevékenységgel az érintettek – mivel nem nyugdíjasok – nem nyugdíjnövelésére jogosultak, hanem szolgálati időt szereznek. A Khtv. 18. §-a ezen személyek esetére biztosítja, hogy az öregségi nyugdíj folyósítása esetén a nyugdíjas – a nyugdíjkorhatár betöltését követő 6 hónapon belül – nyugdíj megállapító szervtől kérje az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását, ha a korhatár előtti ellátásban, illetve a szolgálati járandóságban részesülés időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerzett.
A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és – tekintve,hogy a felülvizsgált társadalombiztosítási határozat nem jogszabálysértő –, a felperes keresetét elutasította. (Pp.275.§ (4) bekezdés)

Budapest, 2015. június 8.

A Kúria Sajtótitkársága