Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság Emfesz ügyben hozott döntéséről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2010. november 18.

Közlemény a Mabofi Holdings Limited felperes és a Magyar Energia Hivatal alperes közötti felülvizsgálati eljárásról

A RosGas AG a 2009. április 28. napján kelt kérelmében kérte a Magyar Energia Hivataltól (MEH) az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiaszolgáltató Kft.-ben való befolyásszerzésének jóváhagyását. Kérelméhez mellékelte az üzletrész átruházási szerződést, amelyet a Mabofi Holdings, mint az EMFESZ tulajdonosa nevében G. I. írt alá.

A MEH 2009. április 29. napján kelt határozatában a befolyásszerzést jóváhagyta, azzal a feltétellel, hogy a RosGas AG 45 napon belül mutassa be a teljes tulajdonosi szerkezetét.

A Mabofi Holdings a MEH határozata ellen benyújtott keresetében a határozat hatályon kívül helyezését kérte, arra hivatkozással, hogy az EMFESZ-ben fennállt üzletrész adásvételére nem adott felhatalmazást az adásvételi szerződést aláíró személynek, aki nem volt képviselője. Álláspontja szerint a MEH nem tett eleget a törvényben előírt tényállás tisztázási kötelezettségének. Kifogásolta továbbá az alperesi határozat tulajdonosi szerkezet bemutatására kötelező rendelkezését is, mert álláspontja szerint azt a kérelemmel együtt kellett volna benyújtani, ennek hiányában hiánypótlásnak lett volna helye.

Az elsőfokon eljáró Fővárosi Bíróság ítéletével a MEH határozatát hatályon kívül helyezte és új eljárásra kötelezte.

A másodfokon eljárt Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Bíróság ítéletét helybenhagyta.

A MEH, valamint az EMFESZ felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Legfelsőbb Bíróság 2010. november 17.-én a Fővárosi Ítélőtábla ítéletét hatályában fenntartó döntést hozott. Ezzel elfogadta azt a jogi álláspontot, hogy a MEH a döntéshozatal előfeltételeként meghatározott információk hiányában döntött az ügy érdemében.

Az adásvételi szerződést a Mabofi Holdings nevében aláíró személy ügyleti meghatalmazásának ellenőrzése, a szerződést aláíró személy aláírási címpéldányának bekérése nem lett volna mellőzhető. A Legfelsőbb Bíróság egyetértett a Fővárosi Ítélőtábla azon megállapításával, hogy annak ellenére, hogy a Mabofi Holdings Lim.-et megillette a közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél jogállása őt a MEH erről nem értesítette, a döntéshozatal előtt nem biztosította számára eljárási jogainak gyakorlását, ezáltal határozatát az ügy érdemére is kiható és a bírósági eljárásban sem orvosolható lényeges eljárási szabályt sértve hozta meg.

Budapest, 2010. november 18.

Legfelsőbb Bíróság Sajtótitkárság