Tájékoztató a Kúria Pfv.VI.22.127/2012.számú ügyben hozott határozatáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2013. november 28.

A Kúria a 2009. évben indult, 39 peres fél közötti, több szerződés, több okból való érvénytelenségének a megállapítása iránti ügyben – nagy terjedelmű és nehezen átlátható iratanyag alapján – hozott határozatot.

A másodfokú bíróság a keresetek egymáshoz való viszonyának téves értékelésével a szerződéseket felbontó szerződések általa megállapított érvényessége folytán arra a következtetésre jutott, hogy maguknak a szerződéseknek az érvénytelensége körében az elsőfokú ítélettel szemben előterjesztett fellebbezéseket már érdemben nem kell vizsgálnia. A Kúriának ezért a jogerős ítéletet hatályon kívül kellett helyeznie, mert érvénytelen szerződést nem lehet felbontani és a felek által a – keresettel támadott – felbontó szerződésbe foglalt jogkövetkezmények sem feltétlenül azonosak azokkal, amelyeket a bíróság a Ptk. 237. §-ának (1) bekezdése alapján le fog vonni.

Budapest, 2013. november 28.

A Kúria Sajtótitkársága