Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.580/2017/5. számú közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indult ügyben hozott döntéséről

Dátum

A Kúria ítéletével hatályában fenntartotta a 4.500.000 forint nem vagyoni kár megtérítése iránt előterjesztett keresetet elutasító jogerős ítéletet. A Kúria a jogerős ítéletben elfoglalt állásponttal egyetértve kifejtette, hogy a jogalkotás nem minősül a közhatalom gyakorlása során végzett szervező, intézkedő tevékenységnek, így a jogalkotásért fennálló felelősségre a Ptk. 349. §-a nem alkalmazható, és a perbeli esetben polgári jogi kárkötelmet keletkeztető diszfunkcionális jogalkotás sem volt megállapítható. A jogalkotót mulasztás nem terheli, mert a felperes által sérelmezett gyógykezelés igénybevételének lehetőségéről jogszabályban rendelkezett. Az 5/1998. (III.6.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltre és előzetesen letartóztatottra egyaránt kiterjedő hatállyal szabályozza az egészségügyi ellátás igénybevételének rendjét. Az előzetes letartóztatásban lévő felperes számára a szakorvosi ellátás igénybevételének lehetősége jogszabályban biztosított volt. A felperes nem vagyoni kárpótlást megalapozó hátránya, az, hogy a számára kijelölt büntetés-végrehajtási intézetben nem tudta igénybe venni a rendszeres gyógytorna kezelést, az I. és IV. rendű alperesek terhére rótt magatartással nem áll okozati összefüggésben. A III. rendű alperessel szemben a Pp. 2. §-a alapján előterjesztett kereset ugyancsak alaptalan. A büntető eljárás elhúzódása miatt a tisztességes eljáráshoz való jog sérelme a polgári perekre irányadó jogszabály alapján nem vizsgálható.

Budapest, 2018. március 7.

A Kúria Sajtótitkársága