Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.539/2015. szám alatt a munkáltatói intézkedés jogellenességének megállapítása iránt folyamatban volt ügyben született határozatról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2016. június 2.

A városi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője jelentést tett a rendőrkapitányság vezetője részére, s ebbe a felperes tevékenységére, munkatársaival való kapcsolatára hivatkozva kérte, hogy a rendőrkapitányság vezetője fontolja meg a felperes soron kívüli pszichikai alkalmassági vizsgálatának az elrendelését. A rendőrkapitányság vezetője az iratra rávezette, hogy azzal egyetért, s azt aláírta. Ez alapján közel három hónappal később arra utasították a felperest, hogy soron kívüli alkalmassági vizsgálaton jelenjen meg. A felperes az irattal szemben szolgálati panaszt terjesztett elő, melyet az alperes elutasított.

A felperes keresetet terjesztett elő, melyben annak megállapítását kérte, hogy az intézkedés jogszabályba ütközött, mivel a vizsgálat elrendelését tartalmazó indokolt írásbeli határozatot számára nem kézbesítettek, csupán a vizsgálatra hívták be. Az alperes a kereset elutasítását kérte arra hivatkozva, hogy a soron kívüli vizsgálat elrendelésére a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően került sor.

Az elsőfokú bíróság ítéletével megállapította, hogy a rendőrkapitányság vezetője jogsértően rendelte el a felperes soron kívüli pszichikai alkalmassági vizsgálatát, mivel az állományilletékes parancsnok írásbeli utasítása nem tartalmazott indokolást, így az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról szóló 57/2009.(X.30.) IRM-ÖM-PPNM együttes rendeletben (R.) foglaltakba ütközik.

A törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, a felperes keresetét elutasította. Megállapította, hogy az alperes már a vizsgálatra történő berendelést megelőzően indokolt írásbeli határozattal döntött a felperes soron kívüli pszichikai alkalmassági vizsgálatáról, és ezt az okiratot nem kellett kézbesíteni a felperes számára.

A felperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria ítéletével a törvényszék ítéletét hatályában fenntartotta. Megállapította, hogy a felperes állományilletékes parancsnoka a jogszabályban foglaltaknak megfelelően rendelte el a felperes soron kívüli pszichikai alkalmassági vizsgálatát, az irat indokolást is tartalmazott. A felperes legkésőbb az elsőfokú minősítést követően értesülhetett a soron kívüli pszichikai alkalmassági vizsgálatának elrendelése okairól, majd az elsőfokú minősítési eljárás során született határozattal szemben a R. 33. § (1) bekezdése szerint fellebbezéssel élhetett, illetve amennyiben a másodfokú minősítése alkalmatlan minősítéssel zárult, és FÜV eljárás kezdeményére került sor, úgy az elsőfokú FÜV határozat ellen a R. 47. §-a alapján szintén jogorvoslati lehetőség állt rendelkezésére. Mindezek alapján a Kúria megállapította, hogy a keresetlevél benyújtásakor a Pp. 123. §-ában rögzített feltételek nem álltak, ezért a kereset elutasításának volt helye.

A soron kívüli alkalmassági vizsgálat elrendelése jogszabályban előírt feltételekhez kötött, azonban egymagában annak megsértéséhez nem fűződik önálló szankció. A hivatásos állomány tagja a minősítési, valamint a FÜV eljárás során meghozott elsőfokú döntéssel szemben fellebbezésre jogosult. Az elrendelés jogszabályi feltétele az eljárás befejezése előtt pótolható, így megállapítási kereset előterjesztésének az elrendeléssel összefüggésben nincs helye.

Budapest, 2016. június 2.

A Kúria Sajtótitkársága