Tájékoztató a Kúria Mfv.II. tanácsa által tárgyaláson kívül meghozott Mfv.II.10.502/2015. számú elvi határozatáról akciószolgálati pótlék tárgyában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2016. május 12.

A hivatásos szolgálati viszonyban álló felperesek a perbeli időszakban különböző fokozott ellenőrzésekben vettek részt. Keresetükben a fokozott ellenőrzésben teljesített óraszámok alapján akciószolgálati pótlék megfizetésére kérték kötelezni az alperest.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság a felperesek keresetét az alperes kis részben történt elismerését meghaladóan elutasította. A felperesek fellebbezése folytán eljárt törvényszék az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

A jogerős ítélet ellen a felperesek nyújtottak be felülvizsgálati kérelmet.

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

A döntés elvi tartalma:

A felperesek által hivatkozott fokozott ellenőrzések a felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint térben, időben nem voltak koncentráltak, nem voltak sem megyei, sem helyi szinten összehangoltak és megállapíthatóan a felperesek túlnyomórészt a saját illetékességi területükön a napi szolgálati idejükben a napi szolgálati feladatukat látták el akkor, amikor a feladatellátás elrendelése magasabb (megyei vagy országos) szinten történt.

Fokozott ellenőrzésben való részvétel során a hivatásos állomány tagja a szolgálati feladatait teljesíti, amelyért a beosztási illetményét meghaladóan külön ellentételezés nem jár. Pótlék iránti igényt akkor alapozhat meg, ha a szolgálat teljesítésének szervezettségét, koncentráltságát, összehangoltságát, vagy veszélyét, igénybevétel mértékét befolyásoló többletkövetelmény megállapítható. A szervezettségi szint és a kiterjedés mértéke akkor alapozhatja meg a pótlékot, ha a szolgálati feladat végrehajtása azonos elrendelés alapján egyidejűleg országos vagy területi szintű. Az akciószolgálati pótlék jellegéből és a rendeltetéséből is az következik, hogy egyedi, kivételes szolgálatellátás ellentételezése.

Budapest, 2016. május 12.

A Kúria Sajtótitkársága