Tájékoztató a Kúria Gfv.VII. 30.105/2013/4 számú elvi jelentőségű határozatában foglaltakról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2013. november 11.

Az elsőfokú bíróság a felperes 2012. július 3-án előterjesztett keresetlevelét idézés kibocsátása nélkül elutasította arra hivatkozással, hogy az alperes EGT-államban székhellyel rendelkező pénzügyi szektorhoz tartozó külföldi vállalkozás magyarországi pénzügyi fióktelepe, mely - figyelemmel a Kúria 1/2012 PJE határozatában kifejtettekre - nem rendelkezik perbeli jogképességgel.

A másodfokú bíróság 2012. december 11.én kelt végzésével az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.

A felperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős végzést az elsőfokú bíróság végzésére is kiterjedően hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot az eljárás lefolytatására utasította.

Végzésében rámutatott annak, hogy az 1/2012 PJE határozat alapjául szolgáló jogi szabályozás 2012. október 28-i hatállyal megváltozott. A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseletéről szóló 1997. évi CXXXII. törvény (Ftv.) 3. § (1a) bekezdése egyértelműen, a pénzügyi fióktelepekre is irányadóan rögzíti, hogy a fióktelep jogképes. A másodfokú bíróságnak döntése meghozatalakor, figyelemmel a Pp. 50. §-ában írtakra, hivatalból kellett volna vizsgálnia az alperes perbeli jogképességét és a megváltozott jogi helyzetnek megfelelő döntést kellett volna hoznia, tekintettel arra is, hogy az alperes perbe bocsátkozására még nem került sor.

A Kúria rámutatott a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI törvény (Bszi.) 42. § (1) bekezdése értelmében a jogegységi határozat a bíróságokra kötelező, amennyiben azonban a jogegységi határozat alapjául szolgáló jogi szabályozás megváltozik, a jogegységi határozatban kifejtettek már értelemszerűen nem irányadóak a megváltozott jogi szabályozás alapján elbírálandó jogkérdésekben. Ilyen esetben a jogegységi határozat hatályon kívül helyezése nem feltétlenül indokolt, mivel az a meghozatalakor hatályos szabályok helyes értelmezését tartalmazza. A jogegységi határozat hatályon kívül helyezése akkor elengedhetetlen, ha a Kúria az abban kifejtettekkel már nem ért egyet, az ott megfogalmazott jogi álláspontot már nem tartja irányadónak.

2011. november 11.

A Kúria Sajtótitkársága