Tájékoztató a jubileumi jutalom megfizetése iránt indított perben az Mfv.II.10.645/2017. számú ügyről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. május 22.

A jubileumi jutalomra való jogosultság szempontjából annak van jelentősége, hogy a munkát végző alkalmazott a fennálló jogviszonyára irányadó jogállási törvény szerint számított jubileumi jutalomra jogosító szolgálati időt az adott jogviszonyban érte-e el.

A felperes 1980-tól munkaviszonyban, majd 1992-től hivatásos szolgálati viszonyban tevékenykedett. Szolgálati viszonya megszűnését követően 2011. június 16-tól kormánytisztviselői jogviszonyt létesített, amely 2015. április 30-áig állt fenn. E jogviszonya megszűnésekor a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Ktv.) rendelkezése szerint a jubileumi jutalomra való jogosultság szempontjából még csak 23 év jogosultsági idővel rendelkezett. A felperes 2015. május 1-jétől újból hivatásos szolgálati viszonyt létesített. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) rendelkezése szerint a felperes ekkor a jubileumi jutalomra való jogosultság szempontjából már több mint 32 év, az e törvény szerint beszámítható szolgálati idővel rendelkezett.
A felperes keresetében annak megállapítását kérte, hogy újabb hivatásos szolgálati viszonya létesítésekor már megfelelt a 30 éves jubileumi jutalomra való jogosultság feltételeinek, így a három éves elévülési időn belül ennek megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Az alperes a kereset elutasítását kérte arra hivatkozva, hogy amikor a felperes a Hszt. szabályai szerint elérte volna a 30 éves jubileumi jutalomra jogosító szolgálati időt, még nem állt szolgálati viszonyban, e jogviszony létesítésekor pedig ennek esedékessége már eltelt.
Az elsőfokú bíróság elutasította a felperes keresetét, a másodfokú bíróság azonban a 30 éves jubileumi jutalom megfizetésére kötelezte az alperest.
A munkáltató felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezve az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

A Kúria megállapította, hogy a felperes kormánytisztviselőként 2011. június 16. és 2015. április 30. között a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó törvény értelmében nem szerzett jogosultságot a 30 éves jubileumi jutalomra, mert e törvénynek a jubileumi jutalom szempontjából figyelembe vehető szolgálati időre vonatkozó rendelkezései eltérnek a Hszt. ezen juttatásra vonatkozó számítási szabályaitól A kormánytisztviselő felperes jubileumi jutalomra való jogosultságának kezdő időpontja 1992. május 30-a volt, így a kormánytisztviselői jogviszonya fennmaradása esetén a 30 éves jubileumi jutalomra csak 2022-ben szerzett volna jogosultságot.
A felperes 2015. május 1-jén létesített újabb hivatásos szolgálati viszonyt, s ekkor a Hszt. szabályait alkalmazva megállapítható, hogy a jubileumi jutalomra való jogosultságának kezdő időpontja 1983. április 4-e, így e jogviszonya létesítésekor már több mint 32 év jubileumi jutalomra jogosító idővel rendelkezett. A Hszt. 110. § (2) bekezdése szerint a jubileumi jutalom azon a napon esedékes, amely napon a hivatásos szolgálati viszonyban álló a rá vonatkozó számítási mód alapján elérte azt a jogosító időt, amelyet a jogszabály az adott jubileumi jutalom feltételeként előír, ennek megfelelően az adott napon az igénylőnek hivatásos szolgálati viszonyban kell állnia, mivel a Hszt. szabályai szerint kell meghatározni a jogosultsági időt és ennek az adott napon el kell érni a törvényben meghatározott mértéket. A felperes a Hszt. szabályai szerint 30 éves jubileumi jutalomra jogosító szolgálati időt 2013. április 4-én érte volna el, ebben az időpontban azonban még nem állt hivatásos szolgálati viszonyban, így a kifizetés ekkor nyilvánvalóan nem válhatott esedékessé.

Budapest, 2018. május 22.

A Kúria Sajtótitkársága