Tájékoztató helyi népszavazással kapcsolatos döntésekről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2016. január 20.

1. A Fővárosi Választási Bizottság 2015. december 14-én meghozott döntésében hitelesítette az alábbi kérdéseket:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata ne pályázzon a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére?”

illetve

„Egyetért-e azzal, hogy a városligeti építési szabályzat ne tegye lehetővé új múzeumi épületek építését a Városligetben?”

A Kúriára mindkét kérdés ellen felülvizsgálati kérelem érkezett. A Kúria a 2016. január 20-án meghozott határozataiban a Fővárosi Választási Bizottság határozatait megváltoztatta és a kérdések hitelesítését megtagadta.

2.1. Az Olimpia megrendezésével kapcsolatban a Kúria megállapította, hogy Budapest Főváros Önkormányzata már döntött (lásd 774/2015. (VI.23.) Főv.Kgy. határozat) a pályázaton való részvételről és az erről szóló szándéknyilatkozatát megküldte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság részére. A három részből álló pályázati eljárás első szakasza, a jelentkezési dokumentáció benyújtása határideje 2016. február 17-e. Ehhez képest a népszavazás várható időpontja hónapokkal későbbi. A kérdés azt sugallja, hogy a választópolgárok a pályázat beadásáról véleményt nyilváníthatnak, holott az a referendum idejére már benyújtásra került.

2.2. A Kúria megtagadta a kérdés hitelesítését a Városliget megújításával összefüggésben kiírt fővárosi szintű népszavazás kapcsán is. A Kúria megállapította, hogy az adott kérdést a 2013. december 24-én hatályba lépett, a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény szabályozza. A törvény célja az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttest is magába foglaló Liget Budapest projekt megvalósítása. A fővárosi szintű népszavazás nem alkalmas törvény hatályon kívül helyezésére. A törvényi szabályokat a helyi népszavazás nem törheti át olyan rendeletmódosítás kikényszerítésével amely valójában az Országgyűlés által törvényben meghatározott célt ellehetetleníti. Márpedig, ha a Városligetben nem épülhetne új múzeumépület, úgy a jelzett törvényhozói cél meghiúsulna, tehát a helyi népszavazási kezdeményezés burkolt törvénymódosításra irányul.

Budapest, 2016. január 20.

A Kúria Sajtótitkársága