Tájékoztató csoportosan elkövetett rablás társtettessége tárgyában hozott határozatról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. február 7.

Tájékoztató a Kúria 2019. január 21-én, a Bfv.I.1.071/2018. számú ügyben hozott határozatáról: Csoportosan elkövetett rablás társtettes az is, aki a társaival szándékegységben úgy vesz részt a cselekményben, hogy a lakásban idegen dolgok jogtalan megszerzése érdekében kutat, akkor is, ha idegen dolgot csak a sértettet megfenyegető társa szerez meg, és az ő jelenlétét a sértett nem is észleli.

Az erőszakos vagyon elleni cselekmény végrehajtása során a sértettel szemben csak az I. rendű terhelt alkalmazott erőszakot és fenyegetést, és ő is vett el tőle idegen dolgokat, míg a két társa – így a felülvizsgálati eljárásban érintett II. rendű terhelt is – a sértettel az elkövetés során nem találkozott, ő és a III. rendű terhelt a lakás egyéb helyiségeiben kutattak eltulajdonítható értékek után, az ő jelenlétükről és tevékenységükről az elkövetés alatt a sértettnek nem is volt tudomása.

A rablás és más erőszakos bűncselekmény esetében a tettesi magatartás mindig közvetlenül érinti a sértettet, de a sértettre hatással lehet a csoport más tagjainak magatartása is, a sértett a jelenlétüket és az elkövetésben való közreműködésüket legalábbis felismerheti. Ez azonban nem feltétele a csoportos elkövetés megállapításának, és így nincs jelentősége annak, hogy a sértett vagy a sértettek az elkövetők bármelyikének jelenlétét vagy a bűncselekmény elkövetésében való részvételét ténylegesen észlelik-e.

Budapest, 2019. február 7.

A Kúria Sajtótitkársága